"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Innovation+

Forskningsprojekt Huvudmålet är att utveckla ett stödsystem för innovationer i hälso- och sjukvården, där fler produkter och tjänster ska bli till genom en effektivare kedja från forskning till marknad.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan VLL, Umeå Universitet, Lycksele kommun och Region Västerbotten. Syftet med projektet är att skapa broar mellan de olika aktörerna så att det utvecklas ett innovationsstödsystem där fler innovativa produkter och tjänster når marknaden.

Projektansvarig

Karin Danielsson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 86

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-11-30 2019-11-30

Finansiering

EU:s regionala strukturfond, Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Forskningsområde

Informatik

Projektbeskrivning

Projektet är uppdelat i flera olika delmål där man ska arbeta mycket med processen och förhållningssättet från idé till marknad. Projektet ska initiera arenor för öppen innovation och göra piloter och matchmaking med regionens SME. Genom projektet ska även SME få ökad kunskap gällande att bygga kapacitet för extern finansiering samt möjliggöra för innovationer att omsättas till nya produkter och tjänster.
Projektet ska genomföras med 5 olika arbetspaket/processer som bygger på och är beroende av varandra. Bland aktiviteterna finns utveckling av metoder och genomförande av arenor, workshops och urval av idéer och lösningar, matchmaking av innovativa produkter och tjänster (akademin/SME) och genomförande av piloter, mikroprojekt och utvärderingar.
Genom detta projekt vill projektägaren och samverkansparterna bidra till fler företag i regionen växer och skapar arbetstillfällen och utvecklar hälso-, sjuk- och äldrevården. Tillväxten skall ske genom att skapa en sammanhållen kedja från forskning till marknad för att därigenom minska den tid det tar för en idé att omsättas och utvecklas till en produkt, tjänst eller organisatorisk lösning

Senast uppdaterad: 2019-09-18