"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Interaktioner mellan landlevande växter och vattenkemi i boreala vattendrag

Doktorandprojekt Matouš Jimels doktorandprojekt fokuserar på hur landlevande växter interagerar med vattenkemi för att påverka kolcykeln i boreala vattendrag

Projektansvarig

Matous Jimel
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 40

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-10-01 2028-03-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Projektets mål är dels att undersöka hur tidsmässig variation i tillskott av växtdelar från landlevande växter till vattendrag påverkar mikrobiell nedbrytning av förna och om detta påverkas ytterligare av skillnader i förnakvalitet och fenologi i lövfällning mellan växtarter. Projektet ska även undersöka hur koncentrationen av löst organiskt kol i vattendrag påverkar mikrobiell nedbrytning av växtmaterial. Slutligen ska projektet undersöka om skillnaderna i kvalitet och fenologi hos växtarterna som producerar förna till vattendrag interagerar med koncentrationen av löst organiskt kol för att påverka den mikrobiella nedbrytningen av växtförna och funktionen av vattendrag rent generellt.

Projektet är nydanande genom att det kombinerar kontrollerade experiment, fältexperiment och en fältstudie för att öka kunskapen om lövmaterialets betydelse för vattendragens ekologiska funktion. Hela projektet kommer att utföras inom Krycklans avrinningsområde, strax utanför Vindeln i Västerbotten.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-10-11