"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Interkulturalitet och mångfald i förskolan

Doktorandprojekt inom Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU)

Syftet är att bidra med kunskap om hur utbildning för yngre åldrar adresserar frågor av kulturell och språklig mångfald.

Projektansvarig

Maria Papakosma
Doktorand (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 53

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-08-03

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Lärarhögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Den snabba demografiska förändringen i Sverige de senaste åren har fört till ökad mångfald i befolkningen och påverkat kommuners och förskollärares sätt att arbeta när det gäller kulturell och språklig mångfald i förskolor. Undervisning i förskolor präglade av kulturell och språklig mångfald innebär nya utmaningar för förskollärare. Även om kulturell mångfald beskrivs i förskolans läroplan finns det behov för ytterligare kunskap om interkulturella förhållningssätt och kompetenser samt policy för en kulturellt inkluderande utbildning.

Min forskning bygger på koncept och litteratur hämtade från forskningsområden såsom multikulturell och interkulturell utbildning och hur utbildning för yngre åldrar kan behandla värden och tankar om medborgarskap, tillhörighet och jämlikhet i och genom utbildning. Idén om medborgarskap och frågan om att utbilda medborgare i ett samhälle präglat av mångfald är en del av en demokratisk jämlikhet som är nära förknippad med interkulturalitet och interkulturell utbildning.

 

Senast uppdaterad: 2022-02-17