"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

KOLwebben - ett webbaserat eHälso-verktyg för implementering av evidensbaserade egenvårdsstrategier för personer med KOL

Forskningsprojekt KOLwebben har utvecklats i samverkan med personer med KOL, deras anhöriga och vårdpersonal.

En pilotstudie i primärvården visade positiva effekter på användning av egenvårdsstrategier, som bl.a. ledde till ökad fysisk aktivitetsnivå. En utvärdering i kommunal hemsjukvård visade på signifikant ökad kunskapsnivå hos dem som använt en utbildning på KOLwebben. Nu pågår en randomiserad kontrollerad studie i primärvården med objektivt mätt fysisk aktivitetsnivå som huvudutfallsmått.

Projektansvarig

Karin Wadell
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 87

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Hälsofrämjande insatser påverkar hälsan positivt hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och insatserna är dessutom kostnadseffektiva. Insatser som fysisk träning/fysisk aktivitet, andningstekniker och egenvårdsstrategier bidrar till att personer med ökar sin fysiska förmåga och förbättrar sin livskvalitet. Insatserna leder också till att behovet av hälso- och sjukvård minskar. Trots de positiva effekterna så är det bara en liten andel personer med KOL som får tillgång till sådana insatser.

För att fler personer med KOL ska kunna få tillgång till denna typ av insatser har vi utvecklat ett interaktivt webbaserat verktyg, KOLwebben. Utvecklingen har skett i samverkan med personer med KOL, deras anhöriga, personal inom primärvård och kommunal hemsjukvård samt forskare. KOLwebben är utvecklad för att ge kunskap och verktyg för att främja hälsa vid KOL och riktar sig både till personer som lever med sjukdomen samt personal i vården. Sidan innehåller information i text, bilder, filmer, evidensbaserade verktyg och instrument. Innehållet bygger på Socialstyrelsens behandlingsriktlinjer för astma och KOL (2015) och ligger nu på 1177.se. Ett antal vetenskapliga artiklar har publicerats inom projektet.
KOLwebben nominerades till Athenapriset 2018.

1. Nyberg A, Tistad M, Wadell K. An internet based tool to promote self-management in patients with COPD in primary care: a controlled pragmatic pilot trial with short- and long-term follow-up. Scandinavian Journal of Primary Health Care, accepted 2018

2. Tistad M, Lundell S, Wiklund M, Nyberg A, Å. H, Wadell K. Co-creating an eHealth tool to support self-management in COPD: perspectives on usefulness and relevance. J Medical Internet Research - Human factors. 2018;5(4):e10801.

3. Nyberg A, Wadell K, Lindgren H, Tistad M. Internet-based support for self-management strategies for people with COPD – protocol for a controlled pragmatic pilot trial of effectiveness and a process evaluation in primary health care. BMJ Open 2017;7:e016851.

4. Lundell S, Tistad M, Rehn B, Wiklund M, Holmner Å, Wadell K. Building COPD care on shaky ground: a mixed methods study from Swedish primary care professional perspective. BMC Health Service Research 2017;17:467.

Senast uppdaterad: 2024-05-07