"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Sara Lundell

Sara Lundell

Postdoktor i medicinsk sociologi som forskar om hur skam och skuld påverkar egenvård hos patienter med KOL. Involverad i forskning om eHälsa som stöd för egenvård.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag jobbar som postdoktor vid Sociologiska institutionen på Umeå universitet. Just nu driver jag ett nystartat som syftar till att, med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder, undersöka hur stigma-relaterade känslor som skam och skuld påverkar egenvård hos patienter med KOL. På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering ingår jag i en forskargrupp som genomför forskning om eHälsa som ett stöd för egenvård hos patienter med KOL samt i ett projekt som utvärderar en eHälso-intervention för fallprevention. I begränsad omfattning undervisar jag även.

Min forskning fokuserar på hur egenvård kan främjas hos patienter med KOL och hur nuvarande KOL-vård ser ut. Jag arbetar mycket med kvalitativa metoder i form av individuella intervjuer och workshops för att fånga upplevelser och erfarenheter av patienterna själva, men även hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med patientgruppen. Jag använder mig även av enkäter för att samla in data om detta. Vid utveckling av eHälsoverktyg är det viktigt att ta del av de framtida användarnas önskemål och synpunkter, så därför har jag jobbat med samskapande processer med patienter med KOL, anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal.

Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 2006 och tog en magisterexamen i fysioterapi 2012. I november 2018 disputerade jag med avhandlingen COPD in primary care. Exploring conditions for implementation of evidence-based interventions and eHealth. Under 2019-2020 var jag förste forskningsassistent på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering på Umeå universitet. Jag arbetade med utvärdering av användningen av KOLwebben samt med utvecklingen av eHälsoverktyget Min KOL. Sedan januari 2021 är jag postdoktor på Sociologiska institutionen.

BMC Pulmonary Medicine, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Sönnerfors, Pernilla; Skavberg Roaldsen, Kirsti; Lundell, Sara; et al.
BMC Medical Informatics and Decision Making, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Lundell, Sara; Toots, Annika; Sönnerfors, Pernilla; et al.
The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Dove press 2022, Vol. 17 : 905-918
Nyberg, André; Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; et al.
Journal of Medical Internet Research, Toronto: JMIR Publications 2021, Vol. 23, (4)
Marklund, Sarah; Tistad, Malin; Lundell, Sara; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Lundell, Sara; Andersson, Mari; Holmner, Åsa; et al.
Translational Sports Medicine, John Wiley & Sons 2020, Vol. 55, (1) : 55-62
Lundell, Sara; Mian, Louise; Aasa, Ulrika; et al.
JMIR mhealth and uhealth, JMIR Publications 2020, Vol. 8, (6)
Lundell, Sara; Modig, Mari; Holmner, Åsa; et al.
BMC Health Services Research, Springer Nature 2020, Vol. 20, (1)
Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; Nyberg, Andre; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; Nyberg, André; et al.
COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Taylor & Francis 2020, Vol. 17, (5) : 533-542
Lundell, Sara; Wadell, Karin; Wiklund, Maria; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Marklund, Sarah; Tistad, Malin; Lundell, Sara; et al.
Läkartidningen, Sveriges läkarförbund 2018, (115)
Lundell, Sara
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Lundell, Sara; Wadell, Karin; Wiklund, Maria; et al.
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Vol. 27, (4) : 418-429
Aasa, Ulrika; Lundell, Sara; Barnekow-Bergkvist, Margareta; et al.
Breathe, Vol. 13, (4) : e121-e129
Kahn, Nicolas; Tomos, Ioannis; Andrianopoulos, Vasileios; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2017, Vol. 17
Lundell, Sara; Tistad, Malin; Rehn, Börje; et al.
Journal of Pain Research, Albany: Dove medical press 2016, Vol. 9 : 303-310
Hesselman Borg, Johanna; Westerståhl, Maria; Lundell, Sara; et al.
Spine, Vol. 40, (24) : 1926-1933
Aasa, Ulrika; Lundell, Sara; Aasa, Björn; et al.
BestPractice Lungmedicin, BestPractice 2015, (9) : 7-9
Lundell, Sara
Respiratory Medicine, Elsevier 2015, Vol. 109, (1) : 11-26
Lundell, Sara; Holmner, Åsa; Rehn, Börje; et al.

Under min tid som doktorand (2012-2018) undervisade jag på Fysioterapeutprogrammet. Jag undervisade inom kommunikation/motiverande samtal, massage, ledmobilisering, vattenträning och har handlett examinationsarbeten på kandidat- och magister-/masternivå. Som postdoktor har jag undervisat på olika utbildningsprogram, olika utbildningsnivåer på både Medicinsk och Samhällsvetenskaplig fakultet.