"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sara Lundell

Universitetslektor i fysioterapi. Forskning med fokus på hur stigma-relaterade känslor påverkar egenvård hos personer med KOL, samt stöd till egenvård, inklusive eHälsa, hos olika grupper.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag jobbar som universitetslektor i fysioterapi på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering på Umeå universitet. Jag driver ett projekt som syftar till att, med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder, undersöka hur stigma-relaterade känslor som skam och skuld påverkar egenvård hos personer med KOL. 

Min forskning fokuserar på stöd till egenvård hos olika grupper, främst för personer med KOL. Jag arbetar mycket med kvalitativa metoder i form av individuella intervjuer och workshops för att fånga upplevelser och erfarenheter av patienterna själva, men även hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med patientgruppen. Jag använder mig även av enkäter för att samla in data om detta. Vid utveckling av olika interventioner är det viktigt att ta del av de framtida användarnas önskemål och synpunkter, så därför jobbar jag även med samskapande processer med patienter med KOL, anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal.

Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 2006 och tog en magisterexamen i fysioterapi 2012. I november 2018 disputerade jag med avhandlingen COPD in primary care. Exploring conditions for implementation of evidence-based interventions and eHealth. Under 2019-2020 jobbade jag som förste forskningsassistent vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet, med utvärdering av användningen av KOL-webben och med utveckling av eHälsoverktyget Min KOL. Under 2021-2023 var jag postdoktor i medicinsk sociologi på Sociologiska institutionen på Umeå universitet.

Respiratory Medicine, Elsevier 2024, Vol. 226
Lundell, Sara; Isaksson, Ulf; Coe, Anna-Britt; et al.
Fysioterapi, Fysioterapeuterna 2023, (1) : 30-35
Nyberg, Andre; Lundell, Sara; Stenlund, Tobias; et al.
JMIR Human Factors, JMIR Publications Inc. 2023, Vol. 10
Nyberg, Andre; Sondell, Anna; Lundell, Sara; et al.
European Review of Aging and Physical Activity, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 20, (1)
Pettersson, Beatrice; Lundell, Sara; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
BMC Pulmonary Medicine, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Sönnerfors, Pernilla; Skavberg Roaldsen, Kirsti; Lundell, Sara; et al.
BMC Medical Informatics and Decision Making, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Lundell, Sara; Toots, Annika; Sönnerfors, Pernilla; et al.
The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Dove press 2022, Vol. 17 : 905-918
Nyberg, Andre; Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; et al.
Journal of Medical Internet Research, Toronto: JMIR Publications 2021, Vol. 23, (4)
Marklund, Sarah; Tistad, Malin; Lundell, Sara; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Lundell, Sara; Andersson, Mari; Holmner, Åsa; et al.
Translational Sports Medicine, John Wiley & Sons 2020, Vol. 55, (1) : 55-62
Lundell, Sara; Mian, Louise; Aasa, Ulrika; et al.
JMIR mhealth and uhealth, JMIR Publications 2020, Vol. 8, (6)
Lundell, Sara; Modig, Mari; Holmner, Åsa; et al.
BMC Health Services Research, Springer Nature 2020, Vol. 20, (1)
Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; Nyberg, Andre; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; Nyberg, Andre; et al.
COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Taylor & Francis 2020, Vol. 17, (5) : 533-542
Lundell, Sara; Wadell, Karin; Wiklund, Maria; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Marklund, Sarah; Tistad, Malin; Lundell, Sara; et al.
Läkartidningen, Sveriges läkarförbund 2018, (115)
Lundell, Sara
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Lundell, Sara; Wadell, Karin; Wiklund, Maria; et al.
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Vol. 27, (4) : 418-429
Aasa, Ulrika; Lundell, Sara; Barnekow-Bergkvist, Margareta; et al.
Breathe, Vol. 13, (4) : e121-e129
Kahn, Nicolas; Tomos, Ioannis; Andrianopoulos, Vasileios; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2017, Vol. 17
Lundell, Sara; Tistad, Malin; Rehn, Börje; et al.
Journal of Pain Research, Albany: Dove medical press 2016, Vol. 9 : 303-310
Hesselman Borg, Johanna; Westerståhl, Maria; Lundell, Sara; et al.
Spine, Vol. 40, (24) : 1926-1933
Aasa, Ulrika; Lundell, Sara; Aasa, Björn; et al.
BestPractice Lungmedicin, BestPractice 2015, (9) : 7-9
Lundell, Sara
Respiratory Medicine, Elsevier 2015, Vol. 109, (1) : 11-26
Lundell, Sara; Holmner, Åsa; Rehn, Börje; et al.

För tillfället undervisar jag på Fysioterapeutprogrammet i min tjänst som universitetslektor. Jag undervisar på olika terminer kring funktionsundersökning, kommunikation/motiverande samtal, forskningsmetoder och med handledning och granskning av uppsatser. Sedan tidigare har jag erfarenhet av att undervisa på flera olika utbildningsprogram, på alla utbildningsnivåer på både Medicinsk och Samhällsvetenskaplig fakultet.

Sara Lundell, universitetslektor i fysioterapi
Sara Lundell: Skam och skuld vid sjukdom

Känslan av skuld och skam kan vara kopplat till livsstil, hjälpmedel eller till kroppen. Hur påverkar den käns...