Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Andre Nyberg

Andre Nyberg

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

André Nyberg är Docent och forskare vid Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering vid Umeå universitet.

Akademiska examina

 • Docent i fysioterapi, Umeå universitet, 2019.
 • Doktorsexamen i fysioterapi, Umeå universitet, 2014.
 • Magisterexamen i idrottsmedicin, Umeå universitet, 2013.
 • Magisterexamen i fysioterapi, Umeå University, 2013.
 • Kandidatexamen i idrottsmedicin, Umeå universitet, 2011.
 • Kandidatexamen i fysioterapi, Umeå universitet, 2009.
 • Kandidatexamen i idrottspedagogik, Umeå universitet, 2007.

Universitetstjänstgöring

 • Anställd som lektor vid enheten för Fysioterapi, Umeå universitet sedan 2016/03/18 - pågående.

Tidigare anställningar

 • Postdoktor vid Umeå universitet: 2015/08/18 - 2017/05/31,
 • Postdoktor vid Laval University, Quebec, Kanada: 2014/08/18 - 2017/08/17,
 • Doktorand vid Umeå universitet 2010/01/01-2014/08/17
 • Forskningsassistent vid Umeå universitet 2010/01-2010/06.

Undervisning

Undervisat sedan 2010 på grundutbildningen samt magisterutbildningen för fysioterapeuter samt arbetsterapeuter inom ffa fysiologi samt anatomi. Kursansvarig på magisternivå klinisk utvärdering och mätmetoder samt undervisar inom evidensbaserad medicin. Är handledare för projekt på kandidat- samt magisternivå.

Forskningsinriktning

Gruppledare för Umeå Translational Respiratory EXercise group (U-TREX) som är en multidisciplinär forskargrupp med inriktning på patientnära forskning bland personer med respiratoriska sjukdomar. Vår frontlinje berör translationell forskning inriktad på effekter och förklarande mekanismer av olika former av fysisk träning bland personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom och specifikt avseende olika extrapulmonella manifestationer såsom nedsatt muskel-, kardiovaskulär-, och kognitiv funktion vid respiratoriska sjukdomar. 

Tillsammans med ett internationellt och multidisciplinärt forskningsnätverk så syftar vår forskning bl.a. till att utveckla nya, kliniskt relevanta strategier för att möjliggöra bedömning av muskelfunktion inom klinisk verksamhet bland personer med KOL. Vi undersöker bl.a. reliabilitet, validitet och genomförbarhet av olika strategier för att bedöma lårmuskelfunktion vid KOL.

Vi utvecklar även nya behandlingsstrategier för personer med KOL med fokus på att optimera effekten av olika typer av fysisk träning vid KOL. Detta för att möjliggöra såväl större effekter för den enskilda individen med KOL samt för att öka andelen av personer som svarar på denna typ av behandling. Detta sker genom att kombinera såväl in-vivo som in-vitro experiment och studier samt genom användning av såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsmetodik.

Forskningsprojekt

Genomförbarhet, tillförlitlighet och klinisk relevans av att utvärdera muskelfunktion bland patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Forskningsledare: Andre Nyberg

Optimering av strategier för bedömning och behandling av muskeldysfunktion vid KOL

Forskningsledare: Andre Nyberg

Utveckling och utvärdering av KOL-webben - ett verktyg för bättre hälsa hos personer med KOL

Forskningsledare: Karin Wadell

Populärvetenskapliga presentationer

Forskning på ett ögonblick

Fika efter en forskare

2020
BMC Health Services Research, Springer Nature 2020, Vol. 20, (1)
Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; Nyberg, Andre; et al.
2020
Health Informatics Journal, Sage Publications 2020, Vol. 26, (4) : 3184-3200
Sönnerfors, Pernilla; Wadell, Karin; Dohrn, Ing-Mari; et al.
2019
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2019, Vol. 54, (suppl 63)
Bergqvist, Matilda; Lindahl, Maja; Frykholm, Erik; et al.
2019
Clinics in Chest Medicine, Elsevier 2019, Vol. 40, (2) : 367-383
Bui, Kim-Ly; Nyberg, Andre; Rabinovich, Roberto; et al.
2019
Trials, BioMed Central 2019, Vol. 20, (1)
Frykholm, Erik; Klijn, Peter; Saey, Didier; et al.
2019
COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Taylor & Francis 2019, Vol. 16, (5-6) : 390-405
Frykholm, Erik; Pereira Lima, Vanessa; Selander, Hanna-Vega; et al.
2019
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Frykholm, Erik; Pereira Lima, Vanessa; Selander, Hanna-Vega; et al.
2019
The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Dove Medical Press 2019, Vol. 14 : 1825-1838
Marklund, Sarah; Bui, Kim-Ly; Nyberg, Andre
2019
European Journal of Physiotherapy, Taylor & Francis 2019, Vol. 22, (4) : 206-211
Nordin, Fredrik; Nyberg, Andre; Sandberg, Camilla
2019
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2019, Vol. 37, (1) : 69-82
Nyberg, Andre; Tistad, Malin; Wadell, Karin
2019
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 9, (1)
Westra, Bennie; de Wolf, Sander; bij de Vaate, Eline; et al.
2018
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Frykholm, Erik; Gephine, Sarah; Saey, Didier; et al.
2018
BMJ Open, Vol. 8, (2) : 1-5
Frykholm, Erik; Lima, Vanessa Pereira; Janaudis-Ferreira, Tania; et al.
2018
Cochrane Database of Systematic Reviews, John Wiley & Sons 2018, (10)
Gendron, Louis McCusky; Nyberg, Andre; Saey, Didier; et al.
2018
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Gephine, Sarah; Frykholm, Erik; Nyberg, Andre; et al.
2018
Journal of applied physiology, American Physiological Society 2018, Vol. 124, (4) : 877-887
Nyberg, Andre; Saey, Didier; Martin, Mickaël; et al.
2018
Scandinavian Journal of Primary Health Care
Nyberg, Andre; Tistad, Malin; Wadell, Karin
2018
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 50, (8) : 759-764
Nyberg, André; Saey, Didier; Martin, Mickaël; et al.
2018
BioMed Research International
Tronarp, Rebecca; Nyberg, André; Hedlund, Mattias; et al.
2017
Annals of the American Thoracic Society, Vol. 14, (5) : 778-784
Bui, Kim-Ly; Nyberg, André; Maltais, François; et al.
2017
Annals of the American Thoracic Society, Vol. 14, (5) : 785-794
Bui, Kim-Ly; Nyberg, André; Maltais, François; et al.
2017
Breathe, Vol. 13, (4) : e121-e129
Kahn, Nicolas; Tomos, Ioannis; Andrianopoulos, Vasileios; et al.
2016
Cochrane Database of Systematic Reviews, (7)
Gendron, Louis McCusky; Nyberg, Andre; Maltais, François; et al.
2016
Revista Portuguesa de Pneumologia, Elsevier 2016, Vol. 22, (6) : 342-350
Nyberg, Andre; Carvalho, João; Bui, Kim-Ly; et al.
2016
Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation, Vol. 3, (1) : 16-21
Nyberg, Andre; Lindström, Britta; Aronsson, Nils; et al.
2016
Physiotherapy Canada, Toronto: University of Toronto Press 2016, Vol. 68, (1) : 46-53
Nyberg, Andre; Törnberg, Anna; Wadell, Karin
2016
Medicine & Science in Sports & Exercise, Wolters Kluwer 2016, Vol. 48, (12) : 2353-2361
Nyberg, André; Saey, Didier; Martin, Mickaël; et al.
2015
Respiratory Medicine, Elsevier 2015, Vol. 109, (1) : 11-26
Lundell, Sara; Holmner, Åsa; Rehn, Börje; et al.
2015
Clinical Respiratory Journal, John Wiley & Sons 2015, Vol. 9, (3) : 278-288
Nyberg, Andre; Lindström, Britta; Rickenlund, Anette; et al.
2015
Annals of the American Thoracic Society, Vol. 12, (9) : 1269-1277
Nyberg, André; Saey, Didier; Maltais, François
2014
Advances in Physiotherapy, Informa Healthcare 2014, Vol. 16, (2) : 104-112
Nyberg, Andre; Hedlund, Mattias; Kolberg, Albin; et al.