Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Andre Nyberg

Andre Nyberg

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

André Nyberg är Docent och forskare vid Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering vid Umeå universitet.

Akademiska examina

 • Docent i fysioterapi, Umeå universitet, 2019.
 • Doktorsexamen i fysioterapi, Umeå universitet, 2014.
 • Magisterexamen i idrottsmedicin, Umeå universitet, 2013.
 • Magisterexamen i fysioterapi, Umeå University, 2013.
 • Kandidatexamen i idrottsmedicin, Umeå universitet, 2011.
 • Kandidatexamen i fysioterapi, Umeå universitet, 2009.
 • Kandidatexamen i idrottspedagogik, Umeå universitet, 2007.

Universitetstjänstgöring

 • Anställd som lektor vid enheten för Fysioterapi, Umeå universitet sedan 2016/03/18 - pågående.

Tidigare anställningar

 • Postdoktor vid Umeå universitet: 2015/08/18 - 2017/05/31,
 • Postdoktor vid Laval University, Quebec, Kanada: 2014/08/18 - 2017/08/17,
 • Doktorand vid Umeå universitet 2010/01/01-2014/08/17
 • Forskningsassistent vid Umeå universitet 2010/01-2010/06.

Undervisning

Undervisat sedan 2010 på grundutbildningen samt magisterutbildningen för fysioterapeuter samt arbetsterapeuter inom ffa fysiologi samt anatomi. Kursansvarig på magisternivå klinisk utvärdering och mätmetoder samt undervisar inom evidensbaserad medicin. Är handledare för projekt på kandidat- samt magisternivå.

Forskningsinriktning

Gruppledare för Umeå Translational Respiratory EXercise group (U-TREX) som är en multidisciplinär forskargrupp med inriktning på patientnära forskning bland personer med respiratoriska sjukdomar. Vår frontlinje berör translationell forskning inriktad på effekter och förklarande mekanismer av olika former av fysisk träning bland personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom och specifikt avseende olika extrapulmonella manifestationer såsom nedsatt muskel-, kardiovaskulär-, och kognitiv funktion vid respiratoriska sjukdomar. 

Tillsammans med ett internationellt och multidisciplinärt forskningsnätverk så syftar vår forskning bl.a. till att utveckla nya, kliniskt relevanta strategier för att möjliggöra bedömning av muskelfunktion inom klinisk verksamhet bland personer med KOL. Vi undersöker bl.a. reliabilitet, validitet och genomförbarhet av olika strategier för att bedöma lårmuskelfunktion vid KOL.

Vi utvecklar även nya behandlingsstrategier för personer med KOL med fokus på att optimera effekten av olika typer av fysisk träning vid KOL. Detta för att möjliggöra såväl större effekter för den enskilda individen med KOL samt för att öka andelen av personer som svarar på denna typ av behandling. Detta sker genom att kombinera såväl in-vivo som in-vitro experiment och studier samt genom användning av såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsmetodik.

Forskningsprojekt

Genomförbarhet, tillförlitlighet och klinisk relevans av att utvärdera muskelfunktion bland patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Forskningsledare: Andre Nyberg

Optimering av strategier för bedömning och behandling av muskeldysfunktion vid KOL

Forskningsledare: Andre Nyberg

Utveckling och utvärdering av KOL-webben - ett verktyg för bättre hälsa hos personer med KOL

Forskningsledare: Karin Wadell

Populärvetenskapliga presentationer

Forskning på ett ögonblick

Fika efter en forskare

Scientific Reports, Nature Publishing Group 2021, Vol. 11, (1)
Frykholm, Erik; Gephine, Sarah; Saey, Didier; et al.
Physical Therapy, Oxford University Press 2021, Vol. 101, (6) : 1-8
Gephine, Sarah; Frykholm, Erik; Nyberg, André; et al.
Journal of Medical Internet Research, Toronto: JMIR Publications 2021, Vol. 23, (4)
Marklund, Sarah; Tistad, Malin; Lundell, Sara; et al.
BMC Health Services Research, Springer Nature 2020, Vol. 20, (1)
Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; Nyberg, Andre; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; Nyberg, André; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Marklund, Sarah; Tistad, Malin; Lundell, Sara; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Nyberg, André; Desroches, Lori; Frykholm, Erik; et al.
Health Informatics Journal, Sage Publications 2020, Vol. 26, (4) : 3184-3200
Sönnerfors, Pernilla; Wadell, Karin; Dohrn, Ing-Mari; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Sönnerfors, Pernilla; Wadell, Karin; Runold, Michael; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2019, Vol. 54, (suppl 63)
Bergqvist, Matilda; Lindahl, Maja; Frykholm, Erik; et al.
Clinics in Chest Medicine, Elsevier 2019, Vol. 40, (2) : 367-383
Bui, Kim-Ly; Nyberg, Andre; Rabinovich, Roberto; et al.
Trials, BioMed Central 2019, Vol. 20, (1)
Frykholm, Erik; Klijn, Peter; Saey, Didier; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Frykholm, Erik; Pereira Lima, Vanessa; Selander, Hanna-Vega; et al.
COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Taylor & Francis 2019, Vol. 16, (5-6) : 390-405
Frykholm, Erik; Pereira Lima, Vanessa; Selander, Hanna-Vega; et al.
The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Dove Medical Press 2019, Vol. 14 : 1825-1838
Marklund, Sarah; Bui, Kim-Ly; Nyberg, Andre
European Journal of Physiotherapy, Taylor & Francis 2019, Vol. 22, (4) : 206-211
Nordin, Fredrik; Nyberg, Andre; Sandberg, Camilla
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2019, Vol. 37, (1) : 69-82
Nyberg, Andre; Tistad, Malin; Wadell, Karin
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 9, (1)
Westra, Bennie; de Wolf, Sander; bij de Vaate, Eline; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Frykholm, Erik; Gephine, Sarah; Saey, Didier; et al.
BMJ Open, Vol. 8, (2) : 1-5
Frykholm, Erik; Lima, Vanessa Pereira; Janaudis-Ferreira, Tania; et al.
Cochrane Database of Systematic Reviews, John Wiley & Sons 2018, (10)
Gendron, Louis McCusky; Nyberg, Andre; Saey, Didier; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Gephine, Sarah; Frykholm, Erik; Nyberg, Andre; et al.
Journal of applied physiology, American Physiological Society 2018, Vol. 124, (4) : 877-887
Nyberg, Andre; Saey, Didier; Martin, Mickaël; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care
Nyberg, Andre; Tistad, Malin; Wadell, Karin
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 50, (8) : 759-764
Nyberg, André; Saey, Didier; Martin, Mickaël; et al.
BioMed Research International
Tronarp, Rebecca; Nyberg, André; Hedlund, Mattias; et al.
Annals of the American Thoracic Society, Vol. 14, (5) : 778-784
Bui, Kim-Ly; Nyberg, André; Maltais, François; et al.
Annals of the American Thoracic Society, Vol. 14, (5) : 785-794
Bui, Kim-Ly; Nyberg, André; Maltais, François; et al.
Breathe, Vol. 13, (4) : e121-e129
Kahn, Nicolas; Tomos, Ioannis; Andrianopoulos, Vasileios; et al.
Cochrane Database of Systematic Reviews, (7)
Gendron, Louis McCusky; Nyberg, Andre; Maltais, François; et al.
Revista Portuguesa de Pneumologia, Elsevier 2016, Vol. 22, (6) : 342-350
Nyberg, Andre; Carvalho, João; Bui, Kim-Ly; et al.
Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation, Vol. 3, (1) : 16-21
Nyberg, Andre; Lindström, Britta; Aronsson, Nils; et al.
Physiotherapy Canada, Toronto: University of Toronto Press 2016, Vol. 68, (1) : 46-53
Nyberg, Andre; Törnberg, Anna; Wadell, Karin
Medicine & Science in Sports & Exercise, Wolters Kluwer 2016, Vol. 48, (12) : 2353-2361
Nyberg, André; Saey, Didier; Martin, Mickaël; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2015, Vol. 109, (1) : 11-26
Lundell, Sara; Holmner, Åsa; Rehn, Börje; et al.
Clinical Respiratory Journal, John Wiley & Sons 2015, Vol. 9, (3) : 278-288
Nyberg, Andre; Lindström, Britta; Rickenlund, Anette; et al.
Annals of the American Thoracic Society, Vol. 12, (9) : 1269-1277
Nyberg, André; Saey, Didier; Maltais, François
Advances in Physiotherapy, Informa Healthcare 2014, Vol. 16, (2) : 104-112
Nyberg, Andre; Hedlund, Mattias; Kolberg, Albin; et al.