"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Andre Nyberg

Min forskning handlar om att utveckla nya strategier för bedömning och behandling av extrapulmonella manifestationer bland personer med KOL. 

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskningsinriktning

Gruppledare för Umeå Translational Respiratory EXercise group (U-TREX) som är en multidisciplinär forskargrupp med inriktning på patientnära forskning bland personer med respiratoriska sjukdomar. Vår frontlinje berör translationell forskning inriktad på effekter och förklarande mekanismer av olika former av fysisk träning bland personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom och specifikt avseende olika extrapulmonella manifestationer såsom nedsatt muskel-, kardiovaskulär-, och kognitiv funktion.

Tillsammans med ett internationellt och multidisciplinärt forskningsnätverk så syftar vår forskning bl.a. till att utveckla nya, kliniskt relevanta strategier för att möjliggöra bedömning av muskelfunktion inom klinisk verksamhet bland personer med KOL. Vi undersöker bl.a. reliabilitet, validitet och genomförbarhet av olika strategier för att bedöma lårmuskelfunktion vid KOL.

Vi utvecklar även nya behandlingsstrategier för personer med KOL med fokus på att optimera effekten av olika typer av fysisk träning vid KOL, och genomförande av fysisk träning på olika intensitet. Detta för att möjliggöra såväl större effekter för den enskilda individen samt för att öka andelen av personer som svarar på denna typ av behandling. Detta sker genom att kombinera såväl in-vivo som in-vitro experiment och studier samt genom användning av såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsmetodik.

Akademiska examina

 • Docent: Fysioterapi, Umeå universitet, 2019
 • Doktorsexamen: Fysioterapi, Umeå universitet, 2014
 • Magisterexamen: Idrottsmedicin, Umeå universitet, 2013
 • Magisterexamen: Fysioterapi, Umeå universitet, 2013
 • Kandidatexamen: Idrottsmedicin, Umeå universitet, 2011
 • Kandidatexamen: Fysioterapi, Umeå universitet, 2009
 • Kandidatexamen: Idrottspedagogik, Umeå universitet, 2007

Universitetstjänstgöring

 • Anställd som lektor vid enheten för Fysioterapi, Umeå universitet. 2016 - pågående.
 • Ordinarie ledamot, Medicinska Fakultetsnämnden, Umeå universitet. 2021- pågående
 • Sammankallande, Internationaliseringsgruppen (inriktning forskning), Umeå universitet. 2022-pågående 
 • Sammankallande, Forskaraspiranterna, Medicinska Fakulteten, Umeå universitet. 2021-pågående
 • Ordförande, Strategiska Forskningsområdet - Vård (SFO-V), Umeå universitet, 2022-pågående

Tidigare anställningar

 • Postdoktor vid Umeå universitet: 2015/08/18 - 2017/05/31
 • Postdoktor vid Laval University, Quebec, Kanada: 2014/08/18 - 2017/08/17
 • Doktorand vid Umeå universitet 2010/01/01-2014/08/17
 • Forskningsassistent vid Umeå universitet 2010/01-2010/06

Populärvetenskapliga presentationer

Forskning på ett ögonblick

Fika efter en forskare

Medicine & Science in Sports & Exercise, Wolters Kluwer 2023, Vol. 55 : 549-549
Jakobsson, Johan; De Brandt, Jana; Hedlund, Mattias; et al.
JMIR Formative Research, JMIR Publications 2023, Vol. 7
Marklund, Sarah; Sörlin, Ann; Stenlund, Tobias; et al.
JMIR Human Factors, JMIR Publications Inc. 2023, Vol. 10
Nyberg, André; Sondell, Anna; Lundell, Sara; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society (ERS) 2023, Vol. 9, (3)
Price, Oliver J.; Paixão, Cátia; Poddighe, Diego; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2023, Vol. 9, (4)
Tanguay, Sophie; Saey, Didier; Marklund, Sarah; et al.
The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Taylor & Francis 2022, Vol. 17 : 2957-2976
De Brandt, Jana; Beijers, Rosanne J. H. C. G.; Chiles, Joe; et al.
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, John Wiley & Sons 2022, Vol. 32, (5) : 866-880
Ekblom-Bak, Elin; Börjesson, Mats; Bergman, Frida; et al.
European Respiratory Journal, Vol. 60, (Suppl. 66)
Jakobsson, Johan; De Brandt, Jana; Hedlund, Mattias; et al.
The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Dove press 2022, Vol. 17 : 905-918
Nyberg, André; Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; et al.
Frontiers in Physiology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Nyberg, André; Milad, Nadia; Martin, Mickael; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2021, Vol. 11, (1)
Frykholm, Erik; Gephine, Sarah; Saey, Didier; et al.
Physical Therapy, Oxford University Press 2021, Vol. 101, (6) : 1-8
Gephine, Sarah; Frykholm, Erik; Nyberg, André; et al.
Journal of Medical Internet Research, Toronto: JMIR Publications 2021, Vol. 23, (4)
Marklund, Sarah; Tistad, Malin; Lundell, Sara; et al.
ERS Monograph, European Respiratory Society (ERS) 2021, Vol. 2021, (93) : 23-52
Nyberg, André; Probst, Vanessa; Vaes, Anouk W.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2021, Vol. 58, (5)
Van Den Berge, Maarten; Genton, Céline; Heuvelin, Elise; et al.
BMC Health Services Research, Springer Nature 2020, Vol. 20, (1)
Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; Nyberg, Andre; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; Nyberg, André; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Marklund, Sarah; Tistad, Malin; Lundell, Sara; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Nyberg, André; Desroches, Lori; Frykholm, Erik; et al.
Health Informatics Journal, Sage Publications 2020, Vol. 26, (4) : 3184-3200
Sönnerfors, Pernilla; Wadell, Karin; Dohrn, Ing-Mari; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Sönnerfors, Pernilla; Wadell, Karin; Runold, Michael; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2019, Vol. 54, (suppl 63)
Bergqvist, Matilda; Lindahl, Maja; Frykholm, Erik; et al.
Clinics in Chest Medicine, Elsevier 2019, Vol. 40, (2) : 367-383
Bui, Kim-Ly; Nyberg, Andre; Rabinovich, Roberto; et al.
Trials, BioMed Central 2019, Vol. 20, (1)
Frykholm, Erik; Klijn, Peter; Saey, Didier; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Frykholm, Erik; Pereira Lima, Vanessa; Selander, Hanna-Vega; et al.
COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Taylor & Francis 2019, Vol. 16, (5-6) : 390-405
Frykholm, Erik; Pereira Lima, Vanessa; Selander, Hanna-Vega; et al.
The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Dove Medical Press 2019, Vol. 14 : 1825-1838
Marklund, Sarah; Bui, Kim-Ly; Nyberg, Andre
European Journal of Physiotherapy, Taylor & Francis 2019, Vol. 22, (4) : 206-211
Nordin, Fredrik; Nyberg, Andre; Sandberg, Camilla
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 6-6
Nyberg, Andre
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 37, (1) : 69-82
Nyberg, Andre; Tistad, Malin; Wadell, Karin
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 9, (1)
Westra, Bennie; de Wolf, Sander; bij de Vaate, Eline; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Frykholm, Erik; Gephine, Sarah; Saey, Didier; et al.
BMJ Open, Vol. 8, (2) : 1-5
Frykholm, Erik; Lima, Vanessa Pereira; Janaudis-Ferreira, Tania; et al.
Cochrane Database of Systematic Reviews, John Wiley & Sons 2018, (10)
Gendron, Louis McCusky; Nyberg, Andre; Saey, Didier; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Gephine, Sarah; Frykholm, Erik; Nyberg, Andre; et al.
Journal of applied physiology, American Physiological Society 2018, Vol. 124, (4) : 877-887
Nyberg, Andre; Saey, Didier; Martin, Mickaël; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 50, (8) : 759-764
Nyberg, André; Saey, Didier; Martin, Mickaël; et al.
BioMed Research International
Tronarp, Rebecca; Nyberg, André; Hedlund, Mattias; et al.
Annals of the American Thoracic Society, Vol. 14, (5) : 785-794
Bui, Kim-Ly; Nyberg, André; Maltais, François; et al.
Annals of the American Thoracic Society, Vol. 14, (5) : 778-784
Bui, Kim-Ly; Nyberg, André; Maltais, François; et al.
Breathe, Vol. 13, (4) : e121-e129
Kahn, Nicolas; Tomos, Ioannis; Andrianopoulos, Vasileios; et al.
Cochrane Database of Systematic Reviews, (7)
Gendron, Louis McCusky; Nyberg, Andre; Maltais, François; et al.
Revista Portuguesa de Pneumologia, Elsevier 2016, Vol. 22, (6) : 342-350
Nyberg, Andre; Carvalho, João; Bui, Kim-Ly; et al.
Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation, Vol. 3, (1) : 16-21
Nyberg, Andre; Lindström, Britta; Aronsson, Nils; et al.

Översikt

Undervisat sedan 2010 på grundutbildningen samt magisterutbildningen för fysioterapeuter samt arbetsterapeuter inom ffa fysiologi samt anatomi. Kursansvarig på magisternivå klinisk utvärdering och mätmetoder och delaktig som föreläsare inom såväl master- som forskarutbildningsnivå. Är handledare för projekt på kandidat- samt magisternivå.

Pedagogiska meriter

 • Meriterad lärare, 2021
 • Lektor, 2016

Övrigt

 • Sammankallande Forskaraspiranterna vid Umeå Universitet, 2021-pågående
Högintensiv intervallträning kan ge personer med KOL bättre liv

Andre Nyberg vill se om högintensiv kortvarig intervallträning ger goda hälsoeffekter för personer med KOL.