"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kostnadseffektivitet för ultra-hypofraktionerad strålbehandlingsteknik jämfört med konventionell strålbehandling för prostatacancer (PROCORT)

Forskningsprojekt Prostatacancer har ett antal olika behandlingsalternativ med samma kliniska resultat men biverkningarna har olika mönster och frekvenser. Syftet med projektet är att studera kostnadseffektiviteten vid ultra-hypofraktionerad strålbehandling jämfört med vanlig (konventionell) strålbehandling vid behandling av prostatacancer.

Det här är en unik studie som syftar till att undersöka patienters upplevelser av biverkningar och livskvalitet samt kostnadseffektiviteten vid ultra-hypofraktionerad strålbehandling jämfört med vanlig (konventionell) strålbehandling vid behandling av prostatacancer. Män som deltar i en randomiserad studie och har besvarat enkäter om upplevelser av biverkningar och livskvalitet två år efter avslutad strålbehandling kommer att utvärderas. Uppgifter om hälso- och sjukvårdskostnader och andra kostnader kommer att hämtas från populationsbaserade register. Kostnadseffektiviteten beräknas genom att undersöka nyttan av ultra-hypofraktionerad strålbehandling och konventionell strålbehandling med avseende på upplevd hälsa och effekter av behandlingen på tumörsjukdomen. Nyttan av behandlingen ställs i relation till kostnaderna för behandlingen, både ur hälso- och sjukvårdens perspektiv och i ett större samhällsperspektiv som till exempel inkluderar kostnader för sjukskrivningar. Resultaten från studien kommer att kunna användas som underlag vid utvecklingen av vården i samband med strålbehandling. Dessutom bidrar resultaten med kunskaper som beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och på den politiska nivån behöver för att kunna fatta beslut om hur hälso- och sjukvårdens resurser ska användas, vad gäller strålbehandling mot prostatacancer. Om de två behandlingsmetoderna har jämförbara kliniska resultat talar det för att en ultra-hypofraktionerad behandling kan vara kostnadseffektiv och reducera vårdresurserna och därmed öka tillgängligheten till strålbehandling för prostatacancer.

Projektledare

Per Fransson
Professor med förenad klinisk anställning, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 53

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2028-12-31

Finansiering

Cancerforskningsfonden i Norrland, Prostatacancerförbundet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad, Institutionen för strålningsvetenskaper

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2019-12-06