"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lina Gyllencreutz

Jag är specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och lektor med en förenad anställning till Primärvården i Region Västernorrland.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad Enhet: Institutionen för omvårdnad i Örnsköldsvik
Plats
Lasarettsgatan 7, Campus Övik Umeå universitet, 891 33 Örnsköldsvik

Mitt namn är Lina Gyllencreutz, jag är specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och lektor på institutionen för omvårdnad. Jag har en förenad anställning till Primärvården i Region Västernorrland. Mitt kontor finns på Campus i Övik.

Jag påbörjade min forskarutbildning 2011 i ett projekt med syfte att studera säkerhetsarbetets effekter och relevans i samhället finansierat av MSB. Mitt avhandlingsarbete fokuserade särskilt på hur barn och äldre personer skadar sig i utomhusmiljö och vilka preventiva strategier som finns för att skydda men inte överbeskydda personer. Efter min disputation har jag fortsatt min forskning inom Katastrofmedicin (Kunskapscentrum Katastrofmedicin, Institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap, Umeå universitet), Reflektion och Kompetens/beslutsfattande i glesbygd.   

Forskningsprojekt:

  • MED1stMR är ett treårigt Horizon 2020 projekt som leds från Austrian Institute of Technology, Center for Technology Experience. MED1stMR syftar till att utveckla befintliga träningsmöjligheter för att bättre förbereda Medical First Responders (MFR) för att hantera komplexa masskadehändelser och katastrofer. Innovativa lösningar med blandad teknik så kallad mixed reality (MR) ger träningsmöjligheter som kombinerar virtuell verklighet med fysisk interaktion. Projektet kommer att träna MFR i MR miljöer för att förbättra deras situationsmedvetenhet, resilience och effektiva omhändertagande i akuta och komplexa masskadesituationer och katastrofer. European Commission – Research Website: https://cordis.europa.eu/project/id/101021775. Fredrik Schulz är doktorand i projektet: Fredrik Schulz (umu.se) 
  • Socialstyrelsen finansierar två projekt med syfte att öka kris och katastrofmedicinska beredskapen i norra Sverige. Se Kunskapscentrum katastrofmedicins hemsida för mer information: Kunskapscentrum i katastrofmedicin (umu.se)

 

Doktorand/lic projekt:

  • The Golden Hour Underground Concept: Opportunities for improving and shorten time to treatment for severely injured in road tunnel incidents. Doktorand Johan Hylander ska under 2020-2023 studera hur det prehospitala medicinska omhändertagandet i tunnelmiljö kan effektiviseras i samverkan med blåljusorganisationerna och trafikverket som även finansierar projektet. Ett mål är att skapa ett webbaserat verktyg för alla inblandade aktörer för möjlighet till ökad samverkan. Johan Hylander disputerar i september 2023. 
  • Reflection and reflective ability among emergency and prehospital personnel. Doktorand och ST läkare Sara Sharp ska under 2019-2025 studera reflektion bland akut och ambulanspersonal och deras reflektiva förmåga.
  • Att vara sjukskötare och hälsovårdare i glesbygden med fokus på kliniskt beslutsfattande. Doktorand Anna Sofia Lundberg ska under 2019-2024 studera nuvarande och framtidens kompetensbehov bland sjukskötare och hälsovårdare i samhällen med de geografiska utmaningarna som glesbygden medför. Studierna kan klargöra eventuella behov av beslutsstöd som kan stödja sjukskötaren och hälsovårdaren i det kliniska beslutsfattandet och därmed främja patientsäkerheten och god vårdkvalitet. Projektet omfattar även patienternas perspektiv med fokus på tillit till vården med fokus på sjukskötare och hälsovårdare.

Avslutade projekt:

  • Safety & Security Test Arena är ett regionalt samarbetsprojekt (2016-2020) i norra Sverige där partners från näringslivet, offentliga sektor och universitetet samverkar. Syftet är att ta fram innovativa lösningar för optimal samverkan på skadeplats vid en skadehändelse. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och avslutades 2020. I projektet doktorerade Sofia Karlsson (https://www.umu.se/personal/sofia-karlsson/) med avhandlingen Saving lives during major underground mining incidents. Becoming prepared for a collaborative response. Under 2016-2020 studerade hon beredskapen för att hantera större skadehändelser i svenska underjordsgruvor i samverkan med gruvföretag, räddningstjänst och ambulanssjukvård.
International Journal of Paramedicine, National EMS Management Association 2024, (5) : 103-117
Gyllencreutz, Lina; Karlsson, Sofia; Sjölander, Andreas; et al.
International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2023, Vol. 12, (2) : 145-160
Eklund, Annika; Karlsson, Sofia; Gyllencreutz, Lina
International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2023, Vol. 12, (2) : 161-170
Gyllencreutz, Lina; Carlsson, Carl-Pontus; Karlsson, Sofia; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 13, (6)
Karlsson, Sofia; Gyllencreutz, Lina
International Emergency Nursing, Elsevier 2023, Vol. 71
Karlsson, Sofia; Gyllencreutz, Lina; Hylander, Johan; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2023, Vol. 37, (4) : 1048-1056
Lundberg, Anna; Santamäki-Fischer, Regina; Gyllencreutz, Lina; et al.
Multimodal Technologies and Interaction, Basel: MDPI 2023, Vol. 7, (12)
Zechner, Olivia; García Guirao, Daniel; Schrom-Feiertag, Helmut; et al.
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 30, (1)
Baetzner, Anke S.; Wespi, Rafael; Hill, Yannick; et al.
International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2022, Vol. 11, (2) : 312-324
Hylander, Johan; Saveman, Britt-Inger; Björnstig, Ulf; et al.
International Emergency Nursing, Elsevier 2021, Vol. 54
Eklund, Annika; Saveman, Britt-Inger; Gyllencreutz, Lina
International Journal of Emergency Management, InderScience Publishers 2021, Vol. 17, (1) : 90-103
Gyllencreutz, Lina; Mårtensson, Sophia; Saveman, Britt-Inger
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2021, Vol. 41, (2) : 84-91
Lundberg, Anna; Gyllencreutz, Lina; Saveman, Britt-Inger; et al.
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, BioMed Central 2021, Vol. 29, (1)
Westman, Anton; Saveman, Britt-Inger; Björnstig, Ulf; et al.
Education 3-13, Routledge 2020, Vol. 48, (1) : 1-11
Gyllencreutz, Lina; Rolfsman, Ewa; Frånberg, Gun-Marie; et al.
International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 9, (3) : 257-271
Gyllencreutz, Lina; Rådestad, Monica; Saveman, Britt-Inger
Journal of Human Security, Librello 2020, Vol. 16, (1) : 3-15
Holgersson, Annelie; Eklund, Annika; Gyllencreutz, Lina; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10, (12)
Hylander, Johan; Saveman, Britt-Inger; Björnstig, Ulf; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Hultin, Magnus; et al.
Sustainability, MDPI 2020, Vol. 12, (14)
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Hultin, Magnus; et al.
International Journal of Emergency Management, InderScience Publishers 2019, Vol. 15, (4) : 360-374
Doohan Stjerna, Isabelle; Saveman, Britt-Inger; Gyllencreutz, Lina
Policy and Practice in Health and Safety, Taylor & Francis 2019, Vol. 17, (2) : 146-155
Gyllencreutz, Lina; Pedersen, Ida; Enarsson, Elisabeth; et al.
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, Vol. 27, (1)
Hylander, Johan; Saveman, Britt-Inger; Björnstig, Ulf; et al.
International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 8, (3) : 236-246
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Gyllencreutz, Lina
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 32, (3) : 1179-1187
Doohan, Isabelle Marie; Gyllencreutz, Lina; Björnstig, Ulf; et al.
International Emergency Nursing, ELSEVIER SCI LTD 2017, Vol. 34 : 2-6
Bölenius, Karin; Vestin, Christin; Saveman, Britt-Inger; et al.
Safety Science Monitor, Haninge: IPSO Australia 2017, Vol. 20, (1)
Karlsson, Sofia; Gyllencreutz, Lina; Engström, Gunnar; et al.
Umeå University medical dissertations, 1725
Gyllencreutz, Lina
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 29, (2) : 225-233
Gyllencreutz, Lina; Björnstig, Johanna; Rolfsman, Ewa; et al.
International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol. 22, (1) : 3-10
Gyllencreutz, Lina; Rolfsman, Ewa; Saveman, Britt-Inger
Healthy Aging Research, Vol. 4
Gyllencreutz, Lina; Saveman, Britt-Inger
Research reports / Umeå Centre for Evaluation Research
Hanberger, Anders; Gyllencreutz, Lina; Saveman, Britt-Inger
Gyllencreutz, Lina; Rolfsman, Ewa; Frånberg, Gun-Marie; et al.

Jag undervisar i akutsjukvård och katastrofmedicin. Jag är ansvarig för momentet Traumatologi och Masskadehändelser i den katastrofmedicinska terminen i programmet för Internationell kris och konflikt. Jag är/har också varit delaktig i att utveckla en kurs i prehospital trauma vård för masterstudenter i Tanzania. Kursen är unik i sitt slag och genom ”train the trainers” är kursen nu tillgänglig på Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Tanzania.