"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kulturarv i konflikter och konfliktlösning (CRIC)

Forskningsprojekt Dzenan Sahovic, filosofie doktor i statsvetenskap, forskar om återuppbyggnaden av kulturarvet efter väpnade konflikter på Balkan.

Studien är en del av Cultural Heritage and Re-construction of Identities after Conflict (CRIC) projektet, en stor Europeisk jämförande studie om materiella kulturarvets betydelse för sorgbearbetning, försoning och identitetsskapande processer i post-konflikt miljöer.

Projektansvarig

Dzenan Sahovic
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 74

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-02-01 2012-01-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Det är välbekant att modern krigsföring innefattar även förstörelse av monument, arkitektur, museer, kyrkor och moskéer. Det är också vedertaget att sådant materiellt kulturarv har stor betydelse för människornas upplevelse av historien och den egna identiteten. Efter konflikter sker en selektiv återuppbyggnad av kulturarvet vilket leder till en selektiv återuppbyggnad av människornas identitet och återuppbyggnaden blir därmed en mycket känslig politisk fråga.

Det är de processerna som står i fokus för CRIC projektet och Sahovic forskning fokuserar på det politiska spelet runt återuppbyggnaden av viktiga monument i Bosnien Hercegovina. Bland andra står den återuppbyggda gamla bron i Mostar och begravningsplatserna av folkmordsoffer i Srebrenica i fokus för projektet. Kunskapen om dessa processer från Bosnien kommer sedan att jämföras med kunskapen från andra konfliktområden i Europa, nu och förr, områden såsom Cypern, Frankrike, Spanien och Tyskland.

CRIC projektet är ett interdisciplinärt internationellt samarbete under ledarskap av arkeologerna och antropologerna vid Cambridge University. Förutom statsvetenskap vid Umeå universitet deltar även geograferna från Sorbonne universitet i Frankrike, fredsforskare från norska Peace Research Institute (PRIO), psykologerna från University of Surrey i England och sociologerna från Techniche Universität Dresden i Tyskland.

Senast uppdaterad: 2018-12-06