"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att bidra till kunskap om inkluderings- och exkluderingsprocesser inom naturvetenskap och teknik (N&T). Projektet inriktar sig mot två nyckelperioder för elevers relation till dessa områden: högstadiet och gymnasiet.

Centralt i projektet är att utforska hur kunskapsutveckling och maktrelationer är sammanlänkade i klassrummet, till exempel, vilka möjligheter till meningsskapande och identitetsutveckling som lärares val av undervisningsinnehåll och undervisningsform öppnar för olika elever.

Projektansvarig

Maria Berge
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 85

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-01-01 2015-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap
 • Projektmedlemmar

  Externa projektmedlemmar

  Malena Lidar
  Åke Ingerman
  Leif Östman
  Anna Danielsson, PI

Projektbeskrivning

Projektet inriktar sig mot två nyckelperioder för elevers relation till dessa områden: högstadiet, då forskning visar att många elever tappar sitt intresse för ämnena, och gymnasiet, då elever väljer om de vill gå vidare till universitetsstudier i ämnena. Genom att analysera klassrumsprocesser i relation till hur elever ser på naturvetenskap och teknik, och på sin egen roll i N&T-klassrum hoppas vi bidra till en ökad förståelse för elevers val och bortval av naturvetenskap och teknik samt att bidra till en mer inkluderande N&T-undervisning. Centralt i projektet är att utforska hur kunskapsutveckling och maktrelationer är sammanlänkade i klassrummet, till exempel, vilka möjligheter till meningsskapande och identitetsutveckling som lärares val av undervisningsinnehåll och undervisningsform öppnar för olika elever och grupper av elever.

Olika typer av undervisningsmoment i fysik och teknik har observerats och videofilmats. Att analysera processer kopplade till kunskap och makt blir särskilt intressant i relation till högstatusämnena fysik och teknik, som många elever har svårt att identifiera sig med. I analysen av videomaterialet och intervjuerna använder vi oss av olika analysverktyg: praktisk epistemologi, positionsteori och diskursanalys. I synnerhet intresserar vi oss för hur lärares undervisningspraktiker är relaterade till elevers meningsskapanden. Att analysera processer kopplade till kunskap och makt blir särskilt intressant i relation till högstatusämnena fysik och teknik, som tidigare forskning visar att många elever har svårt att identifiera sig med.

Senast uppdaterad: 2018-06-20