"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Linda Lundmark

LANDSBYGDENS RESURSER I FÖRÄNDRING: NYA MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR I RÖRLIGHETENS TID

Forskningsprojekt Majoriteten av Sveriges befolkning bor i städer. Samtidigt finns det ett större utbud av naturresursbaserade varor och tjänster än någonsin tidigare i landsbygd på grund av allt större efterfrågan från urbana områden. Syftet med projektet är att undersöka hur den pågående utvecklingen mot ett servicebaserat naturresursutnyttjande påverkar landsbygdens utveckling i form av sysselsättning, företagande och arbetsmarknad.

Konsumtionen och tillhandahållande av landsbygdens produkter och tjänster har ökat. Landskapet som tidigare var ett produktionslandskap ses som ett landskap för konsumtion och rekreation av den urbana befolkningen. Denna förändring har visat sig stimulera tillfällig rörlighet och även migration på vissa platser. Syftet med projektet är att analysera hur denna process påverkar landsbygdens utveckling i form av sysselsättning, företagande och arbetsmarknad samt landskapet genom platsbaserade resurser. Detta inkluderar nationella och internationella mobila befolkningar i landsbygdsforskningen, vilket ger en bättre förståelse av utbudet av utbildad arbetskraft och kompetens till och mellan företag på landsbygden. Den visar också hur landsbygdssamhällen vinner eller förlorar på denna rörlighet, samt belyser kampen om resurserna på geografiskt specifika platser. Studiens reultat bidrar till internationell debatt kring problem som glesbefolkade nationer som Sverige drabbas av.

Projektansvarig

Linda Lundmark
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 60

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2012-07-01

Finansiering

Forskningsrådet Formas inom utlysningen Framtidens forskningsledare inom landsbygdsutveckling

Formas grant Research leaders of the future in the area Rural Development

15 miljoner fördelat på anslagstiden

Linda Lundmark

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Bakgrund – Urbanisering och globalisering

Urbaniseringen är en process som har skapat nya förutsättningar både i städer och på landsbygd. Dessa förändringar är inte bara synliga i de ökande svårigheter som landsbygdsbefolkningen möter när det gäller tjänster och arbete eller i städerna när det gäller bostäder, långa pendlingsavstånd och trängsel. Det syns också i rörlighetsmönster, sysselsättningsmöjligheter och arbetsmarknader. De förändrade befolkningsmönstren och globaliseringens effekter på landsbygden har ekonomiska och sociala såväl som kulturella effekter, men också den förändrade rörligheten i relation till landsbygden är viktiga i processen.

Bakgrund – omstrukturering

Omstrukturering är en process kopplad till ekonomisk omvandling där övergången från en sektor till en annan har orsakat en situation där sysselsättningen påverkas av övergången från varuproduktion till tillhandahållande av tjänster, och också till kunskapsekonomin. Denna process är geografiskt ojämn, beroende på platsens karaktär och marknaden exempelvis. Minskning av vissa delar av arbetskraften genom ökad medelålder och lägre utbildningsnivå har negativ inverkan på villkoren för ekonomisk verksamhet, balansen mellan utbud och efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden och kvaliteten på välfärdstjänster.

Syfte

Syftet med forskningen är att analysera hur ovan beskrivna processer påverkar landsbygdsutvecklingen när det gäller sysselsättning och entreprenörskap, arbetsmarknaden och landskapet genom lokala resurser. Begreppet post-produktivism (PP) används för att konceptualisera, förklara och ge utgångspunkter för forskningen om processerna och dynamiken mellan landsbygdsbefolkningen, resurserna och städerna varifrån den stora efterfrågan kommer.

 

Varför post-produktivism som teoretisk ram?

PP-ramen möjliggör inkludering av nationell och internationell rörlighet vilket ger en bättre förståelse för utbudet av kvalificerad arbetskraft och kompetens till och mellan företag på landsbygden och det avslöjar hur landsbygdens samhällen vinner eller förlorar av dessa rörlighets- och migrationsflöden, och det belyser kampen om resurserna på geografiskt specifika platser. Vidare identifierar forskningen sårbarheter och alternativ inte bara för landsbygdsutveckling utan också möjliggör integration av landsbygdsforskningen i bredare diskussioner om de problem som glest befolkade länder som Sverige står inför.

 

Publikationer i urval

Almstedt, Å., Lundmark, L. and Pettersson, Ö., 2016. Public spending on rural tourism in Sweden. FENNIA 194(1), pp. 18-31. DOI: 10.11143/46265

Almstedt, Å., Brouder, P., Karlsson, S. & Lundmark, L. 2014. Beyond post-productivism: from rural policy discourse to rural diversity. European Countryside 4, 297-306

Brouder, P., Karlsson, S. and Lundmark, L., 2015. Hyper-production: A new metric of multifunctionality. European Countryside 3 (2015), pp. 134-143. DOI: 10.1515/euco-2015-0009

Carson, D., Carson D.B. and Lundmark, L. (eds) 2016. Tourism, mobilities and development in sparsely populated areas. Milton Park: Routledge, 134 pp. This book was originally published as a special issue of the Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism: 14(4), 2014

Carson, D.A., & Carson, D.B., 2018. International lifestyle immigrants and their contributions to rural tourism innovation: experiences from Sweden’s Far North. Journal of Rural Studies, 64, 230-240. 

Carson, D.A., Carson, D.B., & Lundmark, L., 2014. Tourism and Mobilities in Sparsely Populated Areas: Towards a framework and research agenda. Scandinavian Journal of Hospitality & Tourism, 14(4), 353-366. 

Eimermann, M., Karlsson, S., 2018. Globalising Swedish countrysides? A relational approach to rural immigrant restaurateurs with refugee backgrounds, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 72(2), 82-96. 

Eimermann, M., Agnidakis, P., Åkerlund, U. and Woube, A., 2017. Rural place marketing and consumption-driven mobilities in Northern Sweden: Challenges and Opportunities for Community Sustainability. The Journal of Rural and Community Development, 12(2/3), 114-126. 

Hedlund, M., 2014. Mapping the socioeconomic landscape of rural Sweden: towards a typology of rural areas, Regional Studies, 2014. http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2014.924618

Hedlund, M., 2017. Growth and decline in rural Sweden. Geographical distribution of employment and population 1960-2010. Doctoral dissertation

Hedlund, M., Lundholm, E., (2015) Restructuring of rural Sweden Employment transition and outmigration of three cohorts born 1945-1980, Journal of Rural Studies 42 (2015) 123-132

Hedlund, M., Lundmark, L. & Stjernström, O. 2017. Rural restructuring and gendered micro-dynamics of the agricultural labour market. Fennia 195: 1, 25–35. ISSN 1798-5617.

Keskitalo, E. C.H., Karlsson, S., Lindgren, U., Pettersson, Ö., Lundmark, L., Slee, B., Villa, M., Feliciano, D. 2017. Rural-Urban Policies: Changing Conceptions of the Human-Environment Relationship In Globalisation and change in forest ownership and forest use. Natural resource management in transition, pp. 183-224. Palgrave MacMillan

2019
Impacts of Climate Change on Second Home Property Values in the Swedish Mountain  The 8th Nordic Geographers Meeting, June 16-19, 2019, Trondheim, Norway 
Demiroglu, O. Cenk; Lundmark, Linda; Müller, Dieter K.; et al.

2019
Development of downhill skiing tourism in Sweden: past, present, and future Winter tourism: trends and challenges, CABI Publishing 2019 : 305-323
Demiroglu, O. Cenk; Lundmark, Linda; Strömgren, Magnus

2019
The last resort?: Ski tourism and climate change in Arctic Sweden
Journal of Tourism Futures
Demiroglu, Osman Cenk; Lundmark, Linda; Saarinen, Jarkko; et al.

2018
Climate change acknowledgement and responses of summer (glacier) ski visitors in Norway, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 18, (4) : 419-438
Demiroglu, O. Cenk; Dannevig, Halvor; Aall, Carlo

2018
Climate Change and Tourism: An Extended Framework
2. International Sustainable Tourism Congress, 2018
Demiroglu, O. Cenk; Ülgen, İ. Gökalp

2018
Microclimatic volatility and elasticity of glacier skiing demand
Sustainability, MDPI 2018, Vol. 10, (10)
Mayer, Marius; Demiroglu, O. Cenk; Ozcelebi, Oguzhan

Abegg, B., Morin, S., Demiroglu, O.C. et al. Overloaded! Critical revision and a new conceptual approach for snow indicators in ski tourism. Int J Biometeorol (2020).

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-02-05