"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärande för hållbar utveckling som skapar delaktighet och handlingskompetens

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Syftet är att öka kunskapen hos forskare, skolledare och pedagoger kring hur lärande för hållbar utveckling kan organiseras med fokus på metoder som främjar demokratiuppdraget och stimulerar elevernas delaktighet och handlingskompetens.

Projektansvarig

Eva Knekta
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 26

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-05-31 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

I projektet utforskar forskare, områdeschefer, rektorer och pedagoger gemensamt (1) hur en gemensam hållbar pedagogisk helhetsidé kan se ut för för- och grundskolan, (2) på vilket sätt vi kan utforma undervisningen i för- och grundskolan så att det främjar demokratiuppdraget samt elevers delaktighet och handlingskompetens och (3) hur en progression från förskola till årskurs 9 kan se ut när det gäller lärande för hållbar utveckling.

Medverkande skohuvudmän: Umeå kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-20