"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läsupplevelse i litteraturundervisningen: En studie i de estetiska aspekterna av litteraturundervisning på gymnasiet

Doktorandprojekt I mitt projekt studerar jag hur gymnasielärare undervisar skönlitteratur.

Under mina tio år som svensklärare på gymnasiet var jag med om en förskjutning i synen på skönlitteratur inom svenskämnet. Generellt har den svenska skolan, i takt med utbildningsreformer och internationella mätningar av elevers kunskapsnivå, genomgått en förändring mot det instrumentella och mätbara. I det avseendet är litteraturundervisningen inget undantag. Därför har jag i mitt doktorandprojekt riktat fokus mot läsupplevelsen. 

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2016-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan

Forskningsområde

Språkvetenskap, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

I ett pedagogiskt landskap där kunskap likställs med kvantifierbara resultat är det spännande att se vilken roll det icke mätbara har, och hur lärare använder de estetiska aspekterna av läsningen i sin litteraturundervisning. 

Jag påbörjade mina doktorandstudier 2016. Efter ett år flyttade jag till Eugene, Oregon och har sedan dess fortsatt att bedriva mina studier därifrån. 

Huvudhandledare: Kirk P H Sullivan
Biträdande handledare: Maria Lindgren Leavenworth

Senast uppdaterad: 2019-12-16