"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Livsförloppsperspektiv på funktionshinder förr och nu: Nya sätt att undersöka och förstå betydelsen av funktionshinder för individ och samhälle

Forskningsprojekt Projektet synliggör funktionsnedsatta individers levnadsbanor från 1800-talet till idag. Det undersöker även mänskliga erfarenheter och representationer av funktionshinder i massmedia, sociala medier och via sportaktiviteter.

Projektets forskning är ny genom att det använder digitaliserade befolkningsdatabaser och statistiska livsförloppsanalyser som bidrar till att synliggöra funktionsnedsatta individers levnadsbanor i 1800- och 1900-talets samhälle. De historiska resultaten ger nya perspektiv till projektets kvalitativa undersökningar av hur människor lever med, eller förhåller sig till, funktionshinder idag när det gäller familj, arbete och fritidsliv. Hur massmedia beskriver funktionshinder och erfarenheterna av att leva med dem studeras också, samt vilka bilder och diskussioner som framträder i sociala medier.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-07-01 2018-06-30

Finansiering

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallengbergs Minnesfond, 2014-2018: 5 000 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Demografi, Historia, Medie- och kommunikationsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektets två forskningsteman uppvisar nya sätt att undersöka och förstå betydelsen av funktionshinder för individ och samhälle, förr och nu. Det första temat möjliggörs genom att projektet har tillgång till världsunika databaser över Sveriges befolkning under 1800- och 1900-talet via Demografiska Databasen (DDB), Umeå Universitet. Detta bidrar till att synliggöra de begränsningar och möjligheter ett liv med funktionshinder innebär beroende på skiftande samhällsstrukturer och individers kön, ålder, typ av nedsättning och sociala tillhörighet. Hur detta påverkar funktionsnedsatta män och kvinnors överlevnad, arbetsmöjligheter och familjebildning studeras.

Projektets andra forskningstema genomför kvalitativa undersökningar av hur människor lever med, eller förhåller sig till, funktionshinder idag när det gäller familj, arbete och fritidsliv (sportaktiviteter). Dessutom studeras hur massmedia beskriver funktionshinder och erfarenheterna av att leva med dem. Vilka bilder och diskussioner som framträder i sociala medier undersöks också. Sociala medier har förändrat människors chanser att interagera med omvärlden där ett funktionshinder kan upplevas som mindre begränsande, men lite är känt om Internets betydelse för funktionsnedsatta människor.

Resultaten ger värdefull kunskap om vilka omvärldsfaktorer, attityder, aktiviteter och individuella förutsättningar som påverkar funktionshindrades personers delaktighet i det svenska samhället, i såväl historisk tid som nutid.

Nyckelord: funktionshinder, funktionsnedsatt, genus, livsförlopp, Sverige, massmedia, sociala medier, Sverige, sport
Senast uppdaterad: 2019-09-18