Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer

Forskningsprojekt Kommuner kan ha olika grad av legitimitet i sina medborgares ögon. I projektet Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer utvecklas teori om den lokala politiska legitimitetens särskilda karaktär.

Parallellt med detta har också undersökts hur svenska kommuners legitimitet faktiskt varierar. Detta sker på basis av tidigare undersökningar av medborgarnas egna bedömningar av läget i ca 210 kommuner vilket bygger på totalt ca 200 000 enkätsvar. Särskilt undersöks ifall det finns systematiska skillnader mellan olika typer av kommuner. Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-01-01 2012-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskaplig fakultet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsämne

Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Kommuner kan ha olika grad av legitimitet i sina medborgares ögon. I projektet Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer utvecklas teori om den lokala politiska legitimitetens särskilda karaktär.

Parallellt med detta har också undersökts hur svenska kommuners legitimitet faktiskt varierar. Detta sker på basis av tidigare undersökningar av medborgarnas egna bedömningar av läget i ca 210 kommuner vilket bygger på totalt ca 200 000 enkätsvar. Särskilt undersöks ifall det finns systematiska skillnader mellan olika typer av kommuner. Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet.