"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katarina Roos

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 60 01 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Educational Management Administration & Leadership, Sage Publications 2023, Vol. 51, (5) : 1219-1238
Grimm, Frida; Norqvist, Lars; Katarina, Roos
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2022, Vol. 124, (3) : 679-711
Katarina, Roos; Johansson, Olof; Svedberg, Lars
ECER 2021, European Conference on Education Research, Online, September 6-10, 2021
Grimm, Frida; Norqvist, Lars; Katarina, Roos
Att leda mot skolans mål: vägval och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 97-112
Katarina, Roos
Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe: what is happening in provinces, counties, départements and landkreise in the on-going rescaling of statehood?, Abingdon and New York: Routledge 2016 : 17-32
Lidström, Anders; Katarina, Roos
Urban Research and Practice, Vol. 7, (2) : 137-152
Roos, Katarina; Lidström, Anders
Ett delat Norrland: på väg mot regioner?, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2012 : 11-47
Roos, Katarina
Ett delat Norrland: på väg mot regioner?, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2012 : 62-83
Roos, Katarina
Nordisk kommunforskning: en forskningsöversikt med 113 projekt, Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet 2011 : 21-25
Lidström, Anders; Roos, Katarina
Regional demokrati: Om politik och medier i Skåne, Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet 2010 : 35-54
Johansson, Susanne; Roos, Katarina
Korruption, maktmissbruk och legitimitet
Lidström, Anders; Roos, Katarina
ECPR Joint Sessions of Workshops, 23-27 March, Munster, Germany
Roos, Katarina
Kan norra Sverige regionaliseras?: Beslutsprocesser och medborgarperspektiv, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2009 : 9-50
Eriksson, Katarina
Kan norra Sverige regionaliseras?: beslutsprocesser och medborgarperspektiv : 65-80
Eriksson, Katarina
Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 111, (1) : 64-68
Lidström, Anders; Eriksson, Katarina
XVII Nordic local government research conference
Lidström, Anders; Eriksson, Katarina
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 3
Eriksson, Katarina
Eriksson, Max; Sandström, Camilla; Roos, Katarina; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2007 till 31 december 2011