"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Luftföroreningar och demens

Forskningsprojekt Luftföroreningar orsakar olika typer av ohälsa. I en tidigare studie fann man att de också hade samband med demens. I ett uppföljande projekt studeras luftföroreningarnas betydelse för demens och kognitiv nedsättning genom att använda Betula-databasen och väldefinierade luftföroreningsmått.

Projektet syftar bland annat till att studera hur relationen mellan luftföroreningar och demens påverkas av buller, genetiska förutsättningar och socioekonomisk situation.

Projektansvarig

Maria Nordin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2019-12-31

Finansiering

Formas

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Luftföroreningar orsakar olika typer av ohälsa. I en tidigare studie fann vi att de också hade samband med demens. I ett uppföljande projekt studerar vi luftföroreningarnas betydelse för demens och kognitiv nedsättning genom att använda Betula-databasen och väldefinierade luftföroreningsmått. Projektet syftar bl a till att studera hur relationen mellan luftföroreningar och demens påverkas av buller, genetiska förutsättningar och socioekonomisk situation.


Senast uppdaterad: 2021-10-25