"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Managing stress and cognition in stress-related disorders: A digital coach for a sustainable life

Forskningsprojekt För att ge individer instrument för att hantera stress och kognition vid stressrelaterade sjukdomar, utvecklas en AI-baserad digital följeslagare eller coach i ett samarbete mellan Umeå universitet, Karlstads universitet och stressrehabiliteringskliniken vid Västerbottens läns landsting.

Syftet med projektet är att utveckla AI-baserat personanpassat beslutsstöd i form av en digital coach för att hantera stress, trötthet och trötthet, och att ge kognitivt stöd i processen att gå tillbaka till jobbet när man har en stress- relaterad sjukdom.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-07-01 2019-09-30

Finansiering

Vinnova

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

Stressrelaterade sjukdomar ökar i Sverige och är kopplade till långa frånvaro från arbetet, med höga kostnader för både individen och samhället. Att hitta metoder för att hitta balans i livet och underlätta processen tillbaka till jobbet är mycket viktigt.

Syftet med projektet är att utveckla AI-baserat personanpassat beslutsstöd i form av en digital coach för att hantera stress, trötthet och trötthet, och att ge kognitivt stöd i processen att gå tillbaka till jobbet när man har en stress- relaterad sjukdom. Beslutsstödet kommer att använda AI-metoder för att samarbeta med personen utifrån individens mål, behov, motivation och intressen i det dagliga livet och arbetet. Beslutsstödet kommer att vara evidensbaserat och proaktivt coacha personen i dagliga aktiviteter som syftar till rehabilitering, t.ex. fysisk och kognitiv träning och balansera vila och aktivitet.

Den digitala coachen kommer att använda delvis nyutvecklade AI-metoder baserade på maskininlärning och argumentationslogik. För att ge ett holistiskt stöd till personen kommer även tidigare utvecklad programvara och AI-metoder att integreras, t.ex. ett kognitivt träningsprogram som har visat goda resultat på kognitiva funktioner i olika patientgrupper. Patienter i målgruppen kommer att delta i en deltagande designprocess för att forma coachens beteende, och fokusgrupper kommer att skapa personliga smarta objekt i SoftLab, Sliperiet (Umeå universitet) som en del av interaktionsdesignen.

Resultaten kommer att vara användbara även för andra grupper av patienter och medborgare.

Senast uppdaterad: 2021-09-06