"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Matematisk modellering för hållbar utveckling och samhällelig förändring

Forskningsprojekt Detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt siktar på att frambringa, utforska och systematiskt dokumentera matematiska modelleringsmetoder inriktade mot industriell ekonomi, med en stark anknytning till samhällsnyttiga frågor relaterade till ekonomi, samhällsutveckling, och hållbarhet.

Matematisk modellering för hållbar utveckling och samhällelig förändring representerar en innovativ sammansmältning av industriell ekonomi, hållbar utveckling, och framkanten inom matematisk modellering samt maskininlärning. Projektet lägger stor vikt vid integrationen av forskning och utbildning, med målet att fördjupa studenternas förståelse för både teoretiska och praktiska element inom industriell ekonomi och matematisk modellering.

Projektledare

Jonas Westin
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 55

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2029-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Forskningsområde

Matematik

Projektbeskrivning

Matematisk modellering för hållbar utveckling och samhällelig förändring representerar en innovativ sammansmältning av industriell ekonomi, hållbar utveckling, och framkanten inom matematisk modellering samt maskininlärning. Detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt siktar på att frambringa, utforska och systematiskt dokumentera matematiska modelleringsmetoder inriktade mot industriell ekonomi, med en stark anknytning till samhällsnyttiga frågor relaterade till ekonomi, samhällsutveckling, och hållbarhet. Genom att integrera omfattande dataanalys, sofistikerade algoritmer, optimeringstekniker och maskininlärning, strävar projektet efter att tackla några av de mest brådskande globala utmaningarna – övergången till hållbara och effektiviserade system inom områden såsom transport, energiproduktion och resursförvaltning.

Projektet lägger stor vikt vid integrationen av forskning och utbildning, med målet att fördjupa studenternas förståelse för både teoretiska och praktiska element inom industriell ekonomi och matematisk modellering. Genom att aktivt inkludera studenter i forskningsarbetet, främjas en praktisk tillämpning av deras teoretiska kunskaper på reella problemställningar. Detta förhållningssätt berikar studenternas akademiska erfarenhet, stärker deras problemlösningsförmåga och rustar dem för framtida yrkesmässiga utmaningar.

Med ambitionen att bidra till en hållbar global utveckling genom teoretiska och tillämpade matematiska modeller, syftar projektet till att göra en varaktig positiv effekt på samhället. Det belyser akademisk forskningspotential att adressera och lösa specifika samhällsproblem och understryker vikten av sådana insatser för att främja en hållbarare och mer rättvis värld.

Senast uppdaterad: 2024-02-21