"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Helena Nydahl

Miljömässiga prestandamått för att bedöma hållbart byggande från ett livscykelperspektiv

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Projektet avslutades den 10 oktober 2022 när Helena Nydahl disputerade.

Livscykelanalys, LCA, av byggnader uppfattas ofta som komplicerat och resultaten anses svåra att tolka. Projektet fokuserar på att introducera familjära prestandamått för att bedöma den miljömässiga samt ekonomiska effektiviteten av konstruktions- och renoveringsinvesteringar.

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-09-01 2022-10-10

Finansiering

50 procent Företagsforskarskolan vid Umeå universitet
50 procent AB Bostaden

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Byggteknik, Energiteknik

Projektbeskrivning

Energianvändning i bostäder och servicesektorn utgör ungefär en tredjedel av den globala slutliga energianvändningen och bidrar till nästan en fjärdedel av växthusgasutsläppen världen över. Bostäder och servicesektorn erbjuder den största kostnadseffektiva potentialen att minska energi- och växthusgaser genom implementering av teknologiska lösningar för energieffektiviseringar, miljömål inom sektorn och byggnadsdesign.

Tillsammans med den externa samarbetspartnern AB Bostaden, bidrar vi till deras viktiga deltagande i Allmännyttans klimatinitiativ att vara fossilfri fram till 2030 och minska energianvändningen med 30 procent. I detta arbete tillämpar vi ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt tillsammans med Handelshögskolan vid Umeå universitet och deras doktorand Sofia Långström.

Forskningsprojektet syftar till att förenkla tolkningen och förståelsen av LCA-resultat och möjliggöra formulering av mål som motsvarar internationella, nationella och lokala hållbarhetsmål. Detta till följd av att flera vetenskapliga studier ifrågasätter aktuella designmetoder för konstruktion och renovering samt framhäver vikten av att tillämpa ett livscykelperspektiv vid planering och implementering av teknologiska lösningar för energieffektiviseringar. Forskning kring livscykelanalys (LCA) pågår på bred front och man försöker introducera LCA som ett designverktyg inom bostäder och servicesektorn. Men verktygen används sällan eftersom det ofta uppfattas som komplicerade och resultaten är svåra att tolka.

I detta forskningsprojekt används traditionella ekonomiska prestandaverktyg, som är allmänt bekanta inom bostäder och servicesektorn, för att bedöma miljöprestanda för nya byggnader och renovering från ett livscykelperspektiv. Miljöprestandamåtten inkluderar Return on Investment (ROI) och Annual Yield (AY) och kan användas för att kvantifiera och beskriva energi, växthusgasutsläpp och ekonomisk prestanda.

Nyheter om projektet

Får nya erfarenheter genom doktorandutbyte i Sydkorea

Helena Nydahl, doktorand i Företagsforskarskolan, upplever Sydkorea genom ett utbyte vid Hanyang University.

Senast uppdaterad: 2023-09-12