"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Minskat stillasittande på arbetet med stöd av mHälsa (mobil hälsa)

Forskningsprojekt Ökad motion är en av hörnstenarna vid behandling av typ 2-diabetes. Många av patienterna har dock svårt att motionera regelbundet. Enligt Nationella diabetesregistret är cirka en femtedel av personerna med typ 2-diabetes fysiskt aktiva mindre än en gång i veckan och endast en tredjedel är fysiskt aktiva dagligen. Detta talar för att kompletterande strategier behöver utvecklas för minskat stillasittande och ökad rörelse i vardagen.

Detta projekt utvärderar om mHälsa, i form av aktivitetsarmband som varnar vid långvarigt stillasittande och SMS-påminnelser i tillägg till rådgivning av diabetessköterska leder till minskat stillasittande, fler dagliga steg och förbättrad hälsa. Deltagare rekryteras från primärvården inom sex regioner i Sverige. Om denna behandlingsstrategi visar sig vara effektiv skulle den kunna integreras i den nuvarande diabetesvården i svensk primärvård.

Projektansvarig

Patrik Wennberg
Universitetslektor, specialistutbildad läkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 50

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2024-12-30

Finansiering

SKANDIA, Diabetesfonden
Mottagande forskare: Patrik Wennberg

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Ett stillasittande arbetsliv

Tiden vi spenderar sittande har ökat påtagligt, i synnerhet sittande på arbetet. Aktivitetsmätningar visar att vi sitter i snitt 70–80 % av vår arbetstid. Ny experimentell forskning talar för att minskat stillasittande i form av rörelsepauser med lågintensiva aktiviteter ger förbättrade nivåer av blodsocker. Mer vardagsrörelse har därför lyfts fram som ett behandlingsalternativ till ökad motion eller som ett viktigt första steg mot ett mer aktivt liv i synnerhet för patienter som har svårt att motionera. Det saknas dock kunskap om långsiktiga hälsoeffekter av minskat stillasittande hos personer med diabetes.  

Pilotstudie

Projektet inleddes med en pilotstudie vid Björknäs hälsocentral i Boden där 15 personer med typ 2-diabetes och stillasittande arbete deltog. Deltagarna genomgick en intervention som syftade till att minska stillasittande på arbetet genom att stegvis introducera korta rörelsepauser med lågintensiva aktiviteter i form av bensträckare eller enkel pausgympa, upp till tre minuter varje halvtimma under arbetsdagen. I interventionen som pågick i tre månader ingick rådgivning med diabetessköterska samt stöd av mHälsa i form av ett aktivitetsarmband och SMS-påminnelser. Aktivitetsarmbandet ”larmar” vid långvarigt stillasittande och mäter dagliga steg. Efter genomförd intervention intervjuades deltagarna. Deltagarna beskrev en ökad medvetenhet om det egna stillasittandet och att små individuellt anpassade förändringar gjorde det möjligt att minska stillasittandet på arbetet.

Nationell studie

Vi har nu inlett en studie som utvärderar hälsoeffekter hos personer med typ 2-diabetes efter 12 månader av minskat stillasittande på arbetet med stöd av mHälsa. Totalt planeras 142 studiedeltagare vid sex studieenheter att lottas till att genomföra interventionen med stöd av mHälsa eller till kontrollgrupp (enbart rådgivning). Hypotesen är att interventionen kommer att leda till minskad stillasittande tid och ett ökat antal steg vilket i sin tur kan leda till effekter såsom minskad trötthet och färre besvär från rörelseapparaten samt positiv inverkan på riskmarkörer t ex blodfetter. Studien genomförs inom ett nationellt nätverk för forskande allmänläkare inom diabetes.

Publikationer

Minska arbetstiden för sittande hos vuxna med typ 2-diabetes: Kvalitativa erfarenheter av en kontorsanpassad mHealth-intervention

Senast uppdaterad: 2023-04-19