"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pixabay

Patrik Wennberg

Forskargrupp I vår forskargrupp studerar vi levnadsvanor och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Ett viktigt fokus inom vår forskning är hälsoeffekter av fysisk aktivitet och stillasittande beteenden.

Fysisk aktivitet är en viktig del i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Att vara fysiskt aktiv kan minska riskerna för att insjukna i flertalet av våra stora folksjukdomar, som fetma, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdom och depression. Ökad fysisk aktivitet är också en viktig del i behandlingen av många sjukdomar. På senare tid har dessutom stillasittande beteenden lyfts fram som en viktig riskfaktor för ohälsa.

Mycket av den kunskap som finns om hälsoeffekter av fysisk aktivitet och stillasittande är baserad på självskattningar, vilket medför en risk för betydande mätfel. Vår grupp använder därför ofta aktivitetsmätare, så kallade accelerometrar, för att mäta fysisk aktivitet och stillasittande, både i befolkningsbaserade studier och i interventionsstudier.

Några av våra intresseområden är att studera:

  • Fysisk aktivitet och stillasittande på arbetstid och fritid hos olika yrkesgrupper, och vad detta har för hälsoeffekter.
  • Hälsoeffekter av minskat stillasittande för patienter med kronisk sjukdom t.ex. diabetes typ 2.
  • Hälsokonsekvenser av snusning.
  • Metoder som kan bidra till hälsosamma levnadsvanor och förbättrad sjukdomsförebyggande behandling.

Forskningsledare

Patrik Wennberg
Universitetslektor, specialistutbildad läkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 50

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Friska VR-miljoner till medicinska Umeåforskare

Nästan 65 miljoner kronor till medicinsk forskning vid Umeå universitet från Vetenskapsrådet.

Hjärt- och lungpengar till Umeåforskning

Nio projekt vid Umeå universitet beviljas totalt cirka elva miljoner kronor från Hjärt- och lungfonden.

Snusare löper ökad risk att dö i förtid

Personer som snusar löper högre risk att dö en för tidig död i bland annat hjärtkärlsjukdom, visar avhandling.

Senast uppdaterad: 2024-01-17