"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Minskning av växtätande insekter avslöjat av eDNA och växternas kemiska sammansättning

Forskningsprojekt Insekter är nödvändiga för viktiga ekosystemtjänster som pollination och nedbrytning av organiskt material. Kraftigt minskande insektspopulationer ses som ett nytt hot mot biodiversiteten.

Tyvärr utsätts insekter för många hot: försämrad livsmiljö, klimatförändringar, bekämpningsmedel och föroreningar. I detta projekt planerar vi att samla in björklöv längs en gradient över hela Sverige. Löven kommer att analyseras med avseende på innehåll av näringsämnen, sekundära ämnen, flyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel och tungmetaller. Parallellt med detta kommer vi att uppskatta mångfalden hos bladinsekter med hjälp av en ny metod för eDNA metabarcoding som vi utvecklar specifikt för detta ändamål."

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2015-04-01

Finansiering

Göran Gustafssons stiftelse för natur och miljö i Lappland
CIRC

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi
Senast uppdaterad: 2019-10-01