"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mobile Remote Presence i Sakernas Internet - Utmaningar och lösningar för interaktionsdesign

Forskningsprojekt Projektet bedriver prototyputveckling och användarforskning för att undersöka Dubbel Fjärrkontroll (Double Remote Control, DRC), ett nytt tillvägagångssätt för att med stöd av att sakernas internet (IoT-teknik), utöka handlingsförmågan i system vid mobil närvaro via distans.

Projektet utforskar nya telepresence-miljöer som integrerar Mobile Remote Presence (MRP) och IoT (The Internet of Things). Projektet addresserar ett vanligt problem med MRP-system: deras begränsade kapacitet för fysisk interaktion med objekt i sina miljöer. Lösningen vi utforskar, Dubbel Fjärrkontroll, eller DRC, är att använda funktionaliteten hos IoT-aktiverade objekt för att stödja kontaktlös interaktion mellan MRP-system och deras omgivande objekt. Det uppnås genom att göra det möjligt för piloten, som fjärrstyr ett MRP-system att även kunna fjärrkontrollera objekt i systemets fysiska miljö.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2019-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Informatik

Projektbeskrivning

Projektet utforskar nya telepresence-miljöer som integrerar Mobile Rempote Presence (MRP) och IoT (Internet of Things). MRP-system, som snabbt ökar i popularitet bland olika vardagliga sammanhang, är robotar, som styrs av fjärrpiloter och fungerar som pilotens sociala proxy i lokala miljöer. Projektet addresserar ett vanligt problem med MRP-system: deras kraftigt begränsade kapacitet för fysisk interaktion med objekt i sin miljö. Den lösning som undersöktes i projektet, Double Remote Control (eller DRC), är att använda funktionaliteten hos IoT-aktiverade objekt för att stödja kontaktlös interaktion mellan MRP-system och deras fysiska miljöer. DRC uppnås genom att göra det möjligt för piloten, som fjärrstyr ett MRP-system, att även fjärrkontrollera objekt i systemets miljö. Syftet med projektet är att genomföra en rigorös, proaktiv och teoretiskt studie av mänsklig interaktion med teknik i telepresensmiljöer, där MRP-system förbättras av IoT-lösningar. Forskningen inom det föreslagna projektet fokuserar på att utforska interaktionsdesignlösningar för att: a) utforma pilotens användargränssnitt, b) möjliggöra kontaktlös interaktion med objekt i IoT-aktiverade lokala miljöer, och c) stödja integrationen av MRP-system i det sociala sammanhanget av IoT-aktiverade lokala miljöer.
De studier som genomförts inom projektet har rapporterats i ett antal artiklar vid internationella konferenser (ICOST 2016, HRI 2017, CHI 2017, ECCE 2017 och NordiCHI 2018) samt i journalen "Paladyn: Journal of Behavioral Robotics".

Senast uppdaterad: 2019-09-18