"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nätverk för jämförande forskning om professioner (N-CORP)

Forskningsprojekt Syftet med nätverket är att initiera, planera och koordinera komparativ forskning om socialarbetares och läkares kunskapsanvändning i sju länder i Europa.

Projektets grundfråga är hur kunskap används i praktiken av socialarbetare och läkare, samt socionom- och läkarstudenter i olika länder.
 Några specifika forskningsfrågor är: • Vilka typer av kunskap används? • I vilka situationer används olika typer av kunskap? • Hur påverkas kunskapsanvändningen av kontextuella villkor, t.ex. kultur, socialpolitik, lagar och organisationer? Forskningen kommer att bedrivas i ett nätverk av forskarlag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Storbritannien och Polen.

Projektansvarig

Björn Blom
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 46

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-01-01 2015-12-31

Finansiering

Finansår , 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

huvudman: Björn Blom, finansiar: Riksbankens Jubileumsfond, y2010: 125, y2011: 125, y2012: , y2013: , y2014: ,

huvudman: Björn Blom, finansiar: FAS, y2010: 7, y2011: , y2012: , y2013: , y2014: ,

huvudman: Björn Blom, finansiar: FAS, y2010: , y2011: , y2012: 200, y2013: 200, y2014: 200,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Huvudsyftet med nätverket är att initiera, planera och koordinera komparativ forskning om socialarbetares och läkares kunskapsanvändning i sju länder i Europa. Forskningen kommer huvudsakligen att genomföras inom ramen för det övergripande projektet ”How do social workers and doctors use knowledge in practice? A comparison between two professions”. Projektet byggs upp av identiska delprojekt i de medverkande länderna.

Nätverket är nödvändigt för att kunna planera och genomföra projektet på europeisk nivå. Projektet förväntas ge kunskaper om hur de studerade professionernas kunskapsanvändning influeras av faktorer som: utbildning, organisatorisk och kulturell kontext, lagar, behandlingsdoktriner och professionella relationer till klienter/patienter.

Nätverket och forskningsprojektet leds av en styrgrupp vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet (ledare för styrgruppen är professor Björn Blom). Dessutom ingår följande länder och organisationer:
• Faculty of Social Sciences and History, Volda University College
• Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University
• Department of Sociology, Social Work and Organisation, Aalborg University
• Danish Institute of Governmental Research (AKF), Copenhagen
• Department of Social Policy, University of Helsinki
• Department of Social work, University of Iceland
• Department of Family Medicine, University of Iceland
• Department of Health and Social Science, Lillehammer University College
• Centre for the study of professions (CSP), Oslo University College.
• Department of Social Work, Institute of Sociology, University of Silesia
• UEL Business School, University of East London
• Department of Governance & Social Sciences, Katowice University of Economics

Ämne: socialt arbete
Senast uppdaterad: 2023-03-29