Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nätverk för jämförande forskning om professioner (N-CORP)

Forskningsprojekt Syftet med nätverket är att initiera, planera och koordinera komparativ forskning om socialarbetares och läkares kunskapsanvändning i sju länder i Europa.

Projektets grundfråga är hur kunskap används i praktiken av socialarbetare och läkare, samt socionom- och läkarstudenter i olika länder.
 Några specifika forskningsfrågor är: • Vilka typer av kunskap används? • I vilka situationer används olika typer av kunskap? • Hur påverkas kunskapsanvändningen av kontextuella villkor, t.ex. kultur, socialpolitik, lagar och organisationer? Forskningen kommer att bedrivas i ett nätverk av forskarlag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Storbritannien och Polen.

Projektansvarig

Björn Blom
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 46

Projektöversikt

Projektperiod

2010-01-01 2015-12-31

Finansiering

Finansår , 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

huvudman: Björn Blom, finansiar: Riksbankens Jubileumsfond, y2010: 125, y2011: 125, y2012: , y2013: , y2014: ,

huvudman: Björn Blom, finansiar: FAS, y2010: 7, y2011: , y2012: , y2013: , y2014: ,

huvudman: Björn Blom, finansiar: FAS, y2010: , y2011: , y2012: 200, y2013: 200, y2014: 200,

Forskningsämne

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Huvudsyftet med nätverket är att initiera, planera och koordinera komparativ forskning om socialarbetares och läkares kunskapsanvändning i sju länder i Europa. Forskningen kommer huvudsakligen att genomföras inom ramen för det övergripande projektet ”How do social workers and doctors use knowledge in practice? A comparison between two professions”. Projektet byggs upp av identiska delprojekt i de medverkande länderna.

Nätverket är nödvändigt för att kunna planera och genomföra projektet på europeisk nivå. Projektet förväntas ge kunskaper om hur de studerade professionernas kunskapsanvändning influeras av faktorer som: utbildning, organisatorisk och kulturell kontext, lagar, behandlingsdoktriner och professionella relationer till klienter/patienter.

Nätverket och forskningsprojektet leds av en styrgrupp vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet (ledare för styrgruppen är professor Björn Blom). Dessutom ingår följande länder och organisationer:
• Faculty of Social Sciences and History, Volda University College
• Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University
• Department of Sociology, Social Work and Organisation, Aalborg University
• Danish Institute of Governmental Research (AKF), Copenhagen
• Department of Social Policy, University of Helsinki
• Department of Social work, University of Iceland
• Department of Family Medicine, University of Iceland
• Department of Health and Social Science, Lillehammer University College
• Centre for the study of professions (CSP), Oslo University College.
• Department of Social Work, Institute of Sociology, University of Silesia
• UEL Business School, University of East London
• Department of Governance & Social Sciences, Katowice University of Economics

Ämne: socialt arbete