"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Neuropsykologisk utredning på distans av personer med neurologiska skador och sjukdomar

Forskningsprojekt Neuropsykologisk utredning är central för bedömning av kognitiva nedsättningar hos personer med skador eller sjukdomar i hjärnan. Traditionellt har dessa genomförts med tidskrävande tester av psykologer på plats på kliniker. Den digitala revolutionen ger dock möjlighet att utföra tester även i hemmet med sin egen dator. Detta forskningsprojekt avser validera ett sådant neuropsykologiskt testinstrument för patienter med kognitiva nedsättningar efter neurologisk sjukdom eller skador i hjärnan.

Genom att jämföra traditionella neuropsykologiska tester med det nyligen svenskutvecklade neuropsykologiska testbatteriet Mindmore Distans, undersöka om det senare kan vara ett alternativ till de traditionella testen som ofta är tidskrävande både i administration, rättning och sammanställning. Att undersöka hur patientgrupper presterar på Mindmore gör att vi kan undersöka om testet är lämpligt för dessa grupper, och ger möjlighet att undersöka om det finns specifika prestationsprofiler för den specifika patientgruppen.

Projektansvarig

Nils Berginström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 64

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-03-01 2026-12-31

Finansiering

Region Västerbottens ALF-medel, Region Västerbottens medel för postdoktoral meritering, en testamentsgåva till Region Västerbotten för forskning vid Norrlands Universitetssjukhus, Stiftelsen Promobilia, Sveriges Neuropsykologers Förening och Personskadeförbundet RTP

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Neurovetenskap, Psykologi
 • Projektmedlemmar
  Linus Andersson
  Övrig/annan befattning, universitetslektor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 64 28

  Externa projektmedlemmar

  Sofia Näckter leg psykolog, Neuro- och Stroke-Rehab Norrlands Universitetssjukhus
  E-post
  E-post
  Malin Nygård leg psykolog, Neuro- och Stroke-Rehab Norrlands Universitetssjukhus
  E-post
  E-post
  Emma Wärn PTP-psykolog, Neuro- och Stroke-Rehab Norrlands Universitetssjukhus
  E-post
  E-post

Projektbeskrivning

Det har länge varit känt att många patienter kan ha svårigheter att ta sig till sjukhus eller annan vårdgivare för fysiska träffar, på grund av funktionsnedsättningar eller långa restider. Många besök inom vården har idag förändrats till digitala träffar över olika mötesplattformar. I framtiden kommer dessa former av vårdmöten öka, med en ökande åldrande befolkning boende på landsbygden i behov av vård, och en medveten befolkning som bor långt från sjukhus och vill kunna genomföra den största delen av vården från hemmet.

Syftet med det aktuella projektet är att validera ett neuropsykologiskt screeningbatteri för att kunna genomföra korta och snabba bedömningar på distans av flertalet kognitiva funktioner för en bred grupp av patienter med neurologiska skador och sjukdomar. Idag finns inga testbatterier på svenska som är validerade för sådana bedömningar på distans. Mindmore (www.mindmore.com) är ett svenskutvecklat testsystem som genomför neuropsykologiska tester via en surfplatta som nu i en utvecklingsfas till att kunna låta patienten genomföra testet hemmavid med egen dator. Detta system (nedan kallat Mindmore Distans) avses valideras i det aktuella forskningsprojektet utifrån följande frågeställningar:

 1. Är de test som ingår i Mindmore Distans samstämmiga med traditionella neuropsykologiska tester hos patienter med traumatisk hjärnskada, stroke, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, epilepsi och hjärntumörer.
 2. Kan det utifrån prestationer i olika tester av personer med olika diagnoser skapas neuropsykologiska profiler med Mindmore Distans som kan användas i klinisk verksamhet för att stödja diagnostik och kvalitetssäkra bedömning?
 3. Hur upplever patienterna möjlighet att genomföra neuropsykologisk screening på egen hand i jämförelse med att utföra denna tillsammans med psykolog i klassisk testmiljö?

Publikationer

Mer läsning

Studieprotokoll på clinicaltrials.gov:
https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05819008

Senast uppdaterad: 2024-05-15