"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

NoICE - Nordic Icing Centre of Expertise

Forskningsprojekt Projektet har som primärt mål att bygga grunden för ett bestående kompetenscenter som kommer att garantera centrets arbete även i framtiden.

Centrets arbete består i att motarbeta problem med atmosfärisk nedisning upplevda bland den privata och allmänna sektorn i BA området. Ett sekundärt mål är att bedriva kunskapsöverföring av nedisning genom att stöda lokal industri med kursverksamhet och utbildningsmöjligheter med fokus på teknologier mot nedisning. Centret uppgör kontrakt med lokala ekonomiska utvecklingsgrupper för att bygga ett brett kommunikationsnätverk mellan intressenter som berörs av nedisningsproblem.

Projektansvarig

Jun Yu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 27
Patrik Eklund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 14

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-01 2022-02-28

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Datavetenskap, Elektroteknik och systemteknik, Statistik

Projektbeskrivning

Centret använder sedan dessa nätverk som primära kanaler till industrin och som ett sätt att få feedback gällande specifika problem relaterat till nedisning.

Projektet har som primärt mål att bygga grunden för ett bestående kompetenscenter som kommer att garantera centrets arbete även i framtiden. Centrets arbete består i att motarbeta problem med atmosfärisk nedisning upplevda bland den privata och allmänna sektorn i BA området. Ett sekundärt mål är att bedriva kunskapsöverföring av nedisning genom att stöda lokal industri med kursverksamhet och utbildningsmöjligheter med fokus på teknologier mot nedisning.

Centret uppgör kontrakt med lokala ekonomiska utvecklingsgrupper för att bygga ett brett kommunikationsnätverk mellan intressenter som berörs av nedisningsproblem. Centret använder sedan dessa nätverk som primära kanaler till industrin och som ett sätt att få feedback gällande specifika problem relaterat till nedisning. Ett sista steg är att upprätta en plan för hur centret ska leva vidare och vidareutvecklas efter projektslut.

Läs mer om noICE - NORDIC Icing Center of Expertise.

Centret är financierat av EU Interreg Botnia-Atlantica programme, Österbottens förbund och Region Västerbotten. Den total budgeten är 1,9 miljon euro.

Projektpartner är Yrkeshögskolan Novia, Vasa universitet, TTY-säätiö, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och UiT

Senast uppdaterad: 2023-02-10