"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elektroteknik och systemteknik

För forskningen inom elektro- och systemteknik är signalbehandling central, både genom grundläggande frågeställningar och mot tillämpningsnära frågor. Exempel på inriktningar är maskininlärning, reglerteknik, robotik, inbyggda system, sensornätverk, medicinteknik, mätteknik, medieteknik, medieupplevelse och interaktion.

Reportage

Pålitliga cyberfysiska system för allas säkerhet

Zonghua Gu, professor i teknologi för autonoma system, forskar om inbyggda och cyberfysiska system (CPS).

Teknik för att möjliggöra inbyggda intelligenta system

Tomas Nordström, professor i inbyggda intelligenta system, forskar om avancerade läraktiga datorsystem.

Nyheter

VR för ökad närvaro för elever

Kan virtuell närvaro vara ett alternativ för elever med hög frånvaro?

Smart teknik kan ge nöjdare djur på zoo och i ladugård

Keni Ren studerar djurs beteende i djurparker och produktionsmiljöer med datorseende och sensorteknik.

Student vann tävling

Förslag till förbättrad användarvänlighet och förbättrade funktioner i appen Degoo.

Forskningsprojekt

Autonom jordbruksrobot
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
NoICE - Nordic Icing Centre of Expertise
Tid 1 september 2018 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Smarta fastighetstjänster med IoT
Tid 1 september 2017 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Digital Media Lab (DML)
Digital Media Lab är ett nätverk av forskare, lärare, doktorander och forskarstuderande som utför forskning och lärande inom media och interaktions...
Forskningsområde: Elektroteknik och systemteknik
Inbyggda System Grupp (ESL)
Inbyggda System Gruppen (ESL) är en forskargrupp vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Vårt forskningsområde är inbyggda system med...
Robotik och Reglerteknik Grupp (RCLab)
Forskningen är fokuserad på utvecklandet av matematiska modeller för reella system, allt från hydrauliska kranar till vätskeflödet i en mänsklig...
Forskningsområde: Elektroteknik och systemteknik
Samverkande och intelligenta inbyggda system
Vi ser idag en revolution i användningen av artificiell intelligens och autonoma system, där maskiner som ska underlätta såväl vårt arbete som vår...
Forskningsområde: Elektroteknik och systemteknik