"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan

Forskningsprojekt Gemensamma Vägar (GV) är ett forskningssamarbete mellan Norge, Sverige och Finland inom pedagogik och specialpedagogik. GV tar avstamp i ett longitudinellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte om forskning och undervisning på vetenskaplig grund, med fokus på förskolors och skolors behov av praktiknära studier.

Det övergripande målet är att formalisera och vidareutveckla ett nätverk och genom det stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom forskning- och utbildningsområdet i allmänhet och det specialpedagogiska området i synnerhet.

Projektansvarig

Gerd Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 02

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2021-12-31

Finansiering

Nordplus

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan

Gemensamma Vägar (GV) är ett forskningssamarbete mellan Norge, Sverige och Finland inom pedagogik och specialpedagogik. GV tar avstamp i ett longitudinellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte om forskning och undervisning på vetenskaplig grund, med fokus på förskolors och skolors behov av praktiknära studier.

Det övergripande målet är att formalisera och vidareutveckla ett FoU-nätverk och genom nätverket stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom forskning- och utbildningsområdet i allmänhet och det specialpedagogiska området i synnerhet. Nätverkets mål definieras i fyra delmål:

1) workshops där pågående forskning diskuteras mellan forskare och skolaktörer. Delmålet är tudelat, att stimulera forskare att utifrån redan erhållen data starta jämförande studier, och dessutom att identifiera aktuella praktiknära forskningsproblem. Under treårsperioden kommer FoU-nätverket att arrangera sex gemensamma workshops för samtliga ingående aktörer.

2) skrivardagar där texterna processas genom diskussioner och därmed utvecklas utifrån de tre ländernas forskare och skolaktörernas perspektiv. Delmålet är att ge utrymme för gemensamt skrivande förankrat i skolans praktik. Under treårsperioden kommer FoU-nätverket att arrangera sex gemensamma skrivardagar.

3) fortlöpande presentationer av forsknings-utvecklingsarbetet vid nationella, Nordiska (t.ex. GV-konferenserna de kommande åren), såväl som internationella konferenser. Delmålet är att sprida och diskutera samarbetsprocessen och forskningsresultaten.

4) publicera en antologi med relevanta resultat och erfarenheter från forsknings- och skolutvecklingsarbeten som utvecklats och genomförts inom projektet Nordplus, Horizontal och GV-konferensen.

Senast uppdaterad: 2019-09-23