"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Ett flygplan som står på landningsplattan på Umeå flygplats. En flygplatsanställd håller på att ansluta trappan för att passagerare ska kunna gå ur planet.

Bild: Mattias Pettersson

Norrflyg

Energieffektivt fossilfritt flyg i regional kollektivtrafik för en grön omställning (NORRFLYG)

Forskningsprojekt Energieffektivt fossilfritt flyg i regional kollektivtrafik för en grön omställning (NORRFLYG)

NORRFLYG är ett forskningsprojekt om förutsättningarna för att införa ett regionalt system av flyglinjer med elektriskt drivna flygplan i norra Sverige. Forskare vid CERUM, Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, genomför projektet. NORRFLYG är finansierat av Energimyndigheten och pågår mellan 2024 och 2026.

Projektansvarig

Jonas Westin
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 55

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-04-01 2026-03-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för regionalvetenskap

Forskningsområde

Matematik, Nationalekonomi, Regionalvetenskap

Externa finansiärer

Energimyndigheten

Projektbeskrivning

NORRFLYG bygger på tidigare forskning om elektriskt flyg vid CERUM och VTI, till exempel projektet FAIR, om elektriskt regionalt flyg i Kvarkenregionen. Den gröna omställningen i norra Sverige skapar stor efterfrågan på arbetskraft, specialister och kvalificerad utrustning. Det kräver bostadsbyggande och en ökad befolkning men även nya kommunikations- och transportmöjligheter. Flyget har en förutsättning att kunna erbjuda flexibla komplement till markbaserad kollektivtrafik och lättare godstransporter, både på kort och lång sikt, och regionen har redan flygplatser med god kompetens. Ett samhällsekonomiskt effektivt och fossilfritt regionalt flyg kan ge förutsättningar för utveckling av ett integrerat regionalt transportsystem med nationella och nordiska kopplingar, där samtliga trafikslag kompletterar varandra.

NORRFLYG ska studera de institutionella, energimässiga och transportekonomiska förutsättningarna för att etablera ett nät av regionalt flyg som en del av de fyra nordliga länens kollektivtrafik. I Sverige är för närvarande inte flyg en integrerad del av den regionala kollektivtrafiken. NORRFLYG ska föreslå en institutionell struktur, en transportpolitisk lagstiftning och andra åtgärder till stöd för en regional kollektivtrafik där flyget ingår. NORRFLYG kommer i en fallstudie att modellera och simulera ett nätverk av linjer med elektriskt flyg som ger möjligheter för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, flygplatserna, olika flygbolag och regionala aktörer att föra en dialog om hur ett fossilfritt flyg kan stärka regionen och bidra till den gröna omställningens kommunikationsbehov.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-02-16