"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Northern Buildings in Changing Climate (NoBiCC)

Forskningsprojekt NoBiCC syftar till att ge rekommendationer och riktlinjer för hållbar klimatanpassning för befintliga och framtida byggnader belägna i olika klimatzoner i de arktiska och subarktiska områdena.

NoBiCC-projektet har som mål att analysera hur ett mer frekvent fluktuerande utomhusklimat påverkar energibehov, materialrobusthet och hygrotermisk prestanda hos byggnader i NPA-regionen. Genom ett multidisciplinärt och deltagande förhållningssätt tar projektet itu med utmaningar och möjligheter inom byggnadsdesign i nordliga klimat. Projektet kommer att utveckla riktlinjer och rekommendationer för hållbar och cirkulär byggnadsdesign, med fokus på samarbete och samhällsengagemang.

Koordinator av arbetspaket 2.2

Gireesh Nair
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 04

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Byggteknik, Energiteknik

Externa finansiärer

Interreg Nord

Projektbeskrivning

Syftet med NoBiCC- projektet är att analysera påverkan från ett mer frekvent fluktuerande utomhusklimat på energibehov, material robusthet och hygrotermisk prestanda hos byggnader i NPA-regionen. Projektet tar ett multidisciplinärt och deltagande förhållningssätt för att möta utmaningarna och möjligheterna med byggnadsdesign i nordliga klimat

Projektet kommer att utveckla riktlinjer och rekommendationer för hållbar och cirkulär byggnadsdesign, med prioritering av samarbete och samhällsengagemang.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-04-17