"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

NOVACAR - Innovativt kol med låg askhalt från slam: Utforskning av dess egenskaper och funktion i tekniska och miljömässiga tillämpningar

Forskningsprojekt finansierat av Formas.

Övergången från fossil- till biobaserad cirkulär ekonomi kommer att kräva mer effektiv material- och energihantering än dagens system. Vårt samhälle skapar restströmmar, ibland svårhanterade, som innovativt nyttjade ger oss möjlighet att sluta kretslopp och skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara produkter. NOVACAR-projektet kommer att studera en helt ny typ av kolmaterial från slam som öppnar upp för ett nytt sätt att utveckla en resurseffektiv, cirkulär, och miljövänlig hantering av industriella och kommunala slam.

Projektansvarig

Stina Jansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 22

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Kemi, Miljökemi

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Industriella och kommunala restströmmar som exempelvis slam från massa- och pappersbruk, biogasproduktion och avloppsrening är resurser som i hög grad är outnyttjade. Deras komplexa och potentiellt miljö- och hälsofarliga sammansättning innebär utmaningar för ett effektivt nyttjande. Hydrotermisk karbonisering (HTC) är en lovande omvandlingsteknik som inte kräver torkning av utgångsmaterialet. Det är känt att HTC genererar kol, en liten mängd gas och ett filtrat med hög halt organiskt material.

Nyligen upptäckte vi att en fjärde produkt spontant bildas i HTC-filtratet, ett självgenererat kol ("self-generated carbon"  eller SGC) med betydligt lägre askhalt än HTC-kolet, både från ren biomassa och från slam. Det har också mycket lovande yt- och morfologiska egenskaper av relevans för miljö- och tekniska tillämpningar.  NOVACAR-projektet kommer att undersöka SGC-kolet och vad som styr bildningen, hur bildningen kan påskyndas och optimeras, samt studera kolens egenskaper och funktion i utvalda applikationer (vattenrening och energilagring).

Vi kommer också att utvärdera vilka möjligheter som finns genom att med aktivering och/eller funktionalisering ytterligare förbättra SGC-materialens egenskaper och funktion. Vidare kommer en analys av möjligheter, utmaningar och potentiella flaskhalsar i produktion av SGC från industriella och kommunala sidoströmmar att utföras. SGC är en ny produkt som bildas från HTC-filtratet utan energitillförsel vilket kan öppna en ny valoriseringsväg för dessa restströmmar.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-12-07