"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Nordkalk AB

Nya bränslen och askreaktioner vid hållbar produktion av cementklinker och bränd kalk

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Projektet fokuserar på nya bränslens och bränsleaskas inverkan på produktkvalitet och drift vid produktion av bränd kalk och cementklinker. Det övergripande målet är att kunna beskriva askors och bränslens inverkan på processernas tillgänglighet, energieffektivitet och utsläpp, samt på produktkvalitet.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-03-01 2024-05-31

Finansiering

Nordkalk AB, SMA Mineral AB, Cementa AB, Umeå universitet, Föreningen Mineralteknisk Forskning (MinFo)

3 000 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Externa medverkande

Nordkalk AB, SMA Mineral AB, Cementa AB, MinFo

Forskningsområde

Energiteknik

Projektbeskrivning

Vid produktion av cementklinker och bränd kalk krävs höga temperaturer, vilket är energikrävande och med stora utsläpp av koldioxid som följd. I dag används främst fossila bränslen för detta ändamål. Vid användning av alternativa bränslen och bränsleblandningar måste man notera att processerna är direkteldade vilket innebär att lågan, askan och förbränningsprodukterna är i direkt kontakt med produkten, vilket påverkar både process och produkt.

Syftet med mitt doktorandprojekt är att beskriva askor och bränslens inverkan på processernas tillgänglighet, energieffektivitet och utsläpp, samt på produktkvalitet. Arbetet omfattar karakterisering av bränslen och deras askor genom laboratoriearbete, kemiska jämviktsberäkningar, predikterande processimuleringar och experimentella fullskaleförsök. Det övergripande målet är att generera ny kunskap och kompetens om hur nya bränslen kan bidra till mer hållbar produktion av bränd kalk och cementklinker.

Senast uppdaterad: 2023-10-12