"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nya energi- och resurseffektiva värdekedjor genom samförbränning av stråbränslen och slam

Forskningsprojekt Utvecklingen av bioenergisektorn mot att integrera resursåtervinning som en naturlig del kräver att lösningar testas i industriell skala. Inom detta Bio+-projekt utreder vi möjligheten att använda stråbränslen tillsammans med en av samhällets restströmmar i syfte att skapa aska som lämpar sig för direkt återföring. Förutom de rent naturvetenskapliga och tekniska aspekterna så intar vi även ett juridiskt perspektiv och genomför en teknoekonomisk utvärdering av denna möjliga framtida värdekedja.

Sverige har en outnyttjad stråbränslepotential om 20 TWh på areella överskottsytor om ca 700 000 ha och därtill en potential på 4 TWh i form av outnyttjad halm. Den driftmässiga utmaningen med stråbränsle kan lösas i samförbränning med slam och här finns därmed en lovande möjlighet att kombinera lantbruksbaserade produkter med en hållbar livsmedelsproduktion och bioenergi.

Projektansvarig

Nils Skoglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 01

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Externa medverkande

Luleå tekniska universitet, RISE, Glommersträsk miljöenergi AB, Skellefteå Kraft AB, VAKIN AB

Forskningsområde

Energiteknik

Externa finansiärer

Energimyndigheten

Projektbeskrivning

I projektet utvecklas därför nya aktörskonstellationer i form av tvärsektoriella och sektoröverskridande samarbeten i syfte att möjliggöra hållbara värdekedjor för sameldning av stråbränslen och slam som är attraktiva för aktörer, energi- och resurseffektiva samt kan nyttjas både nationellt och globalt.

Projektet utvecklar värdekedjan där nya tekniska processlösningar krävs, exempelvis avseende bränslekvalitet genom sambrikettering och kvalitet på den producerade askan. Dessutom utvärderas rättsliga hinder och teknoekonomiska och miljömässiga aspekter för att möjliggöra realisation av värdekedjan.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-05-02