"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nya metoder för ett optimalt användande av storskaliga registerdatabaser

Forskningsprojekt De nationella register som finns i Sverige utgör en guldgruva för forskning inom social och medicinsk vetenskap. Trots det är de metoder som används ofta inte anpassade för att möta de utmaningar som stora individbaserade registerdata utgör.

Vi planerar ett samarbete mellan nationella och internationella huvudaktörer inom registerforskning, och har som målsättning att utveckla nya och relevanta metoder för att studera livsförlopp, orsakssamband och ge robusta skattningar av effekter. Det är tre nyckelkomponenter i registerbaserad forskning om individers levnadsförhållanden och välfärd. Metodutvecklingen sker i en multidisciplinär forskningsmiljö, i samarbete med forskare från flera olika register och ämnesområden. Mer detaljer: www.Stat4Reg.se

Projektansvarig

Xavier de Luna
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 59

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2020-12-31

Finansiering

Wallenberg (Marianne och Marcus), 2017-2020: 4 620 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Statistik

Projektbeskrivning

De nationella register som finns i Sverige utgör en guldgruva för forskning inom social och medicinsk vetenskap. Trots det är de statistiska metoder som används ofta inte anpassade för att möta de utmaningar som stora individbaserade, ofta sammanlänkade, registerdata utgör. Medan det avsätts stora resurser för att bygga upp unika infrastrukturer i Sverige, är satsningarna på metodutveckling blygsamma.

Vi planerar ett samarbete mellan nationella och internationella huvudaktörer inom registerforskning, och har som målsättning att utveckla nya och relevanta metoder för att studera livsförlopp, orsakssamband och ge robusta skattningar av effekter. Det är tre nyckelkomponenter i registerbaserad forskning om individers levnadsförhållanden och välfärd. Metodutvecklingen sker i en multidisciplinär forskningsmiljö, i samarbete med forskare från flera olika register och ämnesområden.

Vetenskapssamhället har höga förväntningar på att användningen av individbaserade registerdata ska bidra till ökad kunskap om befolkningens levnadsförhållanden och välfärd. Genom att utveckla nya, innovativa metoder ökar vi chansen att förväntningarna infrias.
Senast uppdaterad: 2019-09-18