"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Onlinekunskap i ”slutna digitala rum”

Doktorandprojekt inom Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU)

Hur ser elevers medvetenhet kring ”ekokammare” ut? Hur hanterar vi detta som lärare i det digitala naturvetenskapliga klassrummet?Avhandlingens syfte är att undersöka hur elevers digitala medborgarkunskap ser ut och hur man kan arbeta kring detta i klassrummet som lärare.

Doktorand

Anna Loden
Doktorand
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet kommer att undersöka elevers digitala medborgarkompetens och hur detta kan kopplas till undervisning. Undervisning idag utgår till stora delar av information hämtad från nätet. Vid informationssökningar hamnar användaren enkelt i sina egna ”filterbubblor” där informationen filtrerats och skapat egna ekokammare. I forskningsprojektet vill jag studera hur medvetna elever är kring sina ekokammare och hur detta kan påverka elevernas kunskapssyn inom naturvetenskap.

Forskningsfråga:

Vad finns det för samband mellan elevers medvetenhet om sina filterbubblor och elevers utveckling av naturvetenskaplig medborgarkunskap?

Om forskningsfrågan (presentation på youtube)

Om onlinekunskap (presentation på youtube)

Senast uppdaterad: 2023-12-04