Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Resultat inom VIPVIZA

VIPVIZA-studiens första resultat om effekten av interventionen publicerades i tidskriften Lancet december 2018. De visade att i början hade interventionsgruppen och kontrollgruppen samma risk för hjärtkärlsjukdom. Efter ett år hade risken minskat i interventionsgruppen där personerna med bilder informerats om åderförkalkning i sina halskärl. Samtidigt hade risken ökat i kontrollgruppen som inte fått resultatet av ultraljudsundersökningen, vilket är den vanliga utvecklingen då risken ökar med stigande ålder och alla hade ju alla blivit ett år äldre. Deltagarna i interventionsgruppen hade tagit mer blodfettssänkande läkemedel och hade ändrat till mer hälsofrämjande levnadsvanor (1).

Uppföljningen efter tre år har juni 2021 publicerats i tidskriften American Journal of Preventive Cardiology. Den visar att den skillnad mellan grupperna som fanns vid ettårsuppföljningen, fortfarande kvarstod efter tre år. Även denna gång visades att effekten var en kombination av förebyggande läkemedelsbehandling mot höga blodfetter och mer hälsofrämjande levnadsvanor med mindre bukfetma och mindre rökning i interventionsgruppen (2).

VIPVIZAs inverkan på förebyggande läkemedelsbehandling är i fokus i flera studier. Den första publicerades i JAMA Network Open augusti 2021, och följde insättning av läkemedel under de första 465 dagarna efter ultraljudet. Resultatet visade att läkarnas förskrivning av blodfettssänkande läkemedel till personer som inte hade det före studien, var tre gånger högre till deltagare i interventionsgruppen jämfört med till kontrollgruppen. Det fanns ingen skillnad mellan grupperna gällande blodtryckssänkande läkemedel (9).

Analyser av resultaten har vidare visat att låg hälsolitteracitet (förmågan att förvärva, förstå och tillämpa hälsorelaterad information) medför samma risk som rökning för att ha åderförkalkning utan några symptom (3). Intervjuer med distriktsläkare, som haft minst tre patienter som är VIPVIZA-deltagare, visade att de ansåg att både de själva och patienterna bättre bedömde patientens risk, att patienterna var mer kunniga om åderförkalkning och att det blev mer av gemensamt beslutsfattande gällande förebyggande åtgärder. I vilken grad distriktsläkarnas åtgärder påverkades av ultraljudsresultatet varierade (4). Flera studier angående ultraljudsundersökningarnas användbarhet och reproducerbarhet och andra teknologiska aspekter har publicerats (5-8).

Ett flertal andra studier pågår gällande bland annat

  • förekomsten av åderförkalkning vid studiens början och efter tre år och om utvecklingen skiljer sig mellan interventions- och kontrollgruppen,
  • hur interventionsgruppen påverkats av ultraljudsresultatet,
  • om förskrivning av förebyggande läkemedel och om levnadsvaneförändringar under de tre första åren och om detta skiljer sig mellan grupperna, och om
  • vilka psykologiska faktorer som är av betydelse för om förändring av levnadsvanorna genomförs eller ej.

 

Publikationer

1. Naslund U, Ng N, Lundgren A, Fharm E, Gronlund C, Johansson H, et al. Visualization of asymptomatic atherosclerotic disease for optimum cardiovascular prevention (VIPVIZA): a pragmatic, open-label, randomised controlled trial. Lancet. 2019;393(10167):133-42. Länk till publikation

2. Bengtsson A, Norberg M, Ng N, Carlberg B, Grönlund C, Hultdin J, Lindahl Bernt, Lindahl Bertil, Nordin S, Nyman E, Wennberg P, Wester P, Näslund U, for the VIPVIZA trial group. The beneficial effect over 3 years by pictorial information to patients and their physician about subclinical atherosclerosis and cardiovascular risk: Results from the VIPVIZA randomized clinical trial. American Journal of Preventive Cardiology Länk till publikation

3. Lindahl B, Norberg M, Johansson H, Lindvall K, Ng N, Nordin M, et al. Health literacy is independently and inversely associated with carotid artery plaques and cardiovascular risk. European journal of preventive cardiology. 2019:2047487319882821. Länk till publikation

4. Bengtsson A, Lindvall K, Norberg M, Fharm E. Increased knowledge makes a difference! - general practitioners' experiences of pictorial information about subclinical atherosclerosis for primary prevention: an interview study from the VIPVIZA trial. Scand J Prim Health Care. 2021:1-8. Länk till publikation

5. Vanoli D, Lindqvist P, Wiklund U, Henein M, Naslund U. Fully automated on-screen carotid intima-media thickness measurement: a screening tool for subclinical atherosclerosis. J Clin Ultrasound. 2013;41(6):333-9. Länk till publikation

6. Vanoli D, Wiklund U, Lindqvist P, Henein M, Naslund U. Successful novice's training in obtaining accurate assessment of carotid IMT using an automated ultrasound system. European heart journal cardiovascular Imaging. 2014;15(6):637-42. Länk till publikation

7. Nyman E, Lindqvist P, Naslund U, Gronlund C. Risk Marker Variability in Subclinical Carotid Plaques Based on Ultrasound is Influenced by Cardiac Phase, Echogenicity and Size. Ultrasound Med Biol. 2018;44(8):1742-50. Länk till publikation

8. Nyman E, Vanoli D, Naslund U, Gronlund C. Inter-sonographer reproducibility of carotid ultrasound plaque detection using Mannheim consensus in subclinical atherosclerosis. Clin Physiol Funct Imaging. 2019. Länk till publikation

9. Sjolander M, Carlberg B, Norberg M, Naslund U, Ng N. Prescription of lipid-lowering and antihypertensive drugs following pictorial information about subclinical atherosclerosis. A randomized controlled study. JAMA Network Open Länk till publikation

10. Bengtsson A, Norberg M, Ng N, Carlberg B, Grönlund C, Hultdin J, Lindahl Bernt, Lindahl Bertil, Nordin S, Nyman E, Wennberg P, Wester P, Näslund U, for the VIPVIZA trial group. The beneficial effect over 3 years by pictorial information to patients and their physician about subclinical atherosclerosis and cardiovascular risk: Results from the VIPVIZA randomized clinical trial. American Journal of Preventive Cardiology Länk till publikation

11. Schulz PJ, Lindahl B, Hartung U, Naslund U, Norberg M, Nordin S. The right pick: Does a self-assessment measurement tool correctly identify health care consumers with inadequate health literacy? Patient Educ Couns 2021. Länk till publikation

 

Avhandlingar inom VIPVIZA

2017 | Davide Vanoli | Länk till avhandling
Titel: Vaskulärt ultraljud för bedömningen av halspulsåderförkalkning

2021 | Anna Bengtsson | Länk till avhandling
Titel: Visualisering av subklinisk ateroskleros : en metod för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom

2021 | Emma Nyman | Länk till avhandling
Titel: Mätning av tidig ateroskleros genom ultraljud; metodologiska och kliniska studier

VIPVIZA Startsida

Blir man mer motiverad till förebyggande åtgärder om man får veta att man har åderförkalkning i halskärlen?

Så här genomförs VIPVIZA-studien

Här får du veta mer om hur studien går till.

Om VIPVIZA

Läs mer om syftet och idén kring forskningsprojektet.