"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Resultat inom VIPVIZA

Bild: Andisheh A

VIPVIZA-studiens första resultat om effekten av interventionen publicerades i tidskriften Lancet december 2018. I början hade interventionsgruppen och kontrollgruppen haft samma risk för hjärtkärlsjukdom. Efter ett år hade risken minskat i interventionsgruppen, där personerna med bilder informerats om åderförkalkning i sina halskärl. Samtidigt hade risken ökat i kontrollgruppen, som inte fått resultatet av ultraljudsundersökningen, vilket är den vanliga utvecklingen då risken ökar med stigande ålder och alla hade ju alla blivit ett år äldre. Deltagarna i interventionsgruppen hade tagit mer blodfettssänkande läkemedel och hade ändrat till mer hälsofrämjande levnadsvanor (4)

Uppföljningen efter tre år har juni 2021 publicerats i tidskriften American Journal of Preventive Cardiology. Den visar att den skillnad mellan grupperna avseende risken för hjärtkärlsjukdom som fanns vid ett-årsuppföljningen, fortfarande kvarstod efter tre år. Även denna gång visades att effekten var en kombination av förebyggande läkemedelsbehandling mot höga blodfetter och mer hälsofrämjande levnadsvanor med mindre bukfetma och mindre rökning i interventionsgruppen (7). Resultaten från ultraljudsundersökningarna visade att under de första tre åren efter studiens start hade väggtjockleken i halsartären, som i regel ökar med stigande ålder,  bland deltagarna i interventionsgruppen ökat mindre än bland deltagarna i kontrollgruppen. Denna nedbromsning av ökad väggtjocklek, var tydligast bland dem som vid studiens början redan hade mer uttalad åderförkalkning, och därför hade fått ”orange” eller ”rött” resultat för kärlålder och ”rött” för plack (=har plack) i det besked de fick vid studiens början. Däremot sågs igen skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen när det gäller förekomst av plack varken vid studiens början eller efter tre år (14).

Utifrån dessa två studier kan man därför säga att grundidén bakom VIPVIZA fungerade som förväntat.

Distriktsläkare, som haft patienter som är VIPVIZA-deltagare, har intervjuats. Resultatet visade att de ansåg att både de själva och patienterna bättre kunde bedöma patientens risk, att patienterna var mer kunniga om åderförkalkning och att det blev mer av gemensamt beslutsfattande om vilka förebyggande åtgärder som var lämpliga för patienten. I vilken grad distriktsläkarnas åtgärder påverkades av ultraljudsresultatet varierade (8).

Analyser av journaldata visade att läkarnas förskrivning av blodfettssänkande läkemedel påtagligt ökade i den grupp där information om ultraljudsresultatet givits (9). Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen visar att efter information om resultatet av ultraljudsundersökningen till interventionsgruppen ökade deltagarnas uttag av blodfettssänkande läkemedel efter första, och i viss mån även tre år senare efter andra ultraljudet. I den grupp som fick ultraljudsresultatet först efter andra undersökningen, det vill säga efter 3 år, ökade också uttaget av blodfettsänkande läkemedel påtagligt så att skillnaden mellan grupperna utjämnades (12).

Analyser av resultaten har vidare visat att låg hälsolitteracitet medför samma risk som rökning för att ha åderförkalkning utan några symptom (5) Med hälsoliteracitet mednas en persons förmåga att förvärva, förstå och använda hälsoinformation för att bibehålla, främja eller förbättra sin hälsa, samt att fatta självständiga beslut i hälsofrågor. Ökad förekomste av åderförkalkningsplack hos personer med låg-måttlig risk för hjärtkärlsjukdom som utsatts för långvarig exponering för små partiklar i luftföroreningar har visats (13).

Flera studier angående ultraljudsundersökningarnas användbarhet och reproducerbarhet och andra teknologiska eller metodologiska aspekter har publicerats (1-3, 6, 10, 11).

Ytterligare ett flertal andra studier pågår gällande bland annat om hur interventionsgruppen påverkats av ultraljudsinformationen, och om vilka psykologiska faktorer som är av betydelse för om förändring av levnadsvanorna genomförs eller ej.

 

Publikationer

1. Vanoli D, Lindqvist P, Wiklund U, Henein M, Näslund U. Fully automated on-screen carotid intima-media thickness measurement: a screening tool for subclinical atherosclerosis. J Clin Ultrasound 2013;41:333-9. Länk till publikation

2. Vanoli D, Wiklund U, Lindqvist P, Henein M, Näslund U. Successful novice´s training in obtaining accurate assessment of carotid IMT using an automated ultrasound system. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2014;15:637-42. Länk till publikation

3. Nyman E, Lindqvist P, Näslund U, Grönlund C. Risk marker variability in subclinical carotid plaques based on ultrasound are influenced by cardiac phase, echogenicity and size. Ultrasound Med Biol 2018;44:1742-50. Länk till publikation

4. Näslund U, Nawi N, Lundgren A, Fhärm E, Grönlund C, Johansson H, Lindahl B, Lindahl B, Lindvall K, Nilsson SK, Nordin M, Nordin S, Nyman E, Rocklöv J, Vanoli D, Wennberg P, Weinehall L, Wester P, Norberg M, for the VIPVIZA trial group. Visualization of asymptomatic atherosclerotic disease for optimum cardiovascular prevention (VIPVIZA)– a pragmatic, open-label, randomised controlled trial. Lancet, Published online December 3, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32818-6 – Lancet 2019;393:133-42. Erratum Lancet June 5 2019;393(10189):2394.          

5. Lindahl B, Nordin S, Nordin M, Johansson H, Lindvall K, Vanoli D, Ng N, Näslund U, Norberg M, Schulz P. Health literacy is independently associated with carotid atherosclerotic plaque and cardiovascular risk. Eur J Prev Card 2020;27:209-15, published on-line 2019 Oct 15 Länk till publikation

6. Nyman E, Näslund U, Grönlund C. Inter-sonographer reproducibility of carotid ultrasound plaque detection using Mannheim consensus in subclinical atherosclerosis. Clin Physiol Funct Imaging 2020;40:46-51 Länk till publikation

7. Bengtsson A, Norberg M, Ng N, Wester P, Carlberg B, Grönlund C, Hultdin J, Lindahl B, Lindahl B, Nordin S, Nyman E, Wennberg P, Näslund U for the VIPVIZA trial group. The beneficial effect over three years by pictorial information to patients and their physician about subclinical atherosclerosis and cardiovascular risk: Results from the VIPVIZA clinical trial. Am J Prev Card 2021 Länk till publikation

8. Bengtsson A, Lindvall K, Norberg M, Fharm E. Increased knowledge makes a difference! - general practitioners' experiences of pictorial information about subclinical atherosclerosis for primary prevention: an interview study from the VIPVIZA trial. Scand J Prim Health Care 2021:1-8. Länk till publikation

9. Sjölander M, Carlberg B, Norberg M, Näslund U, Ng N. Prescription of lipid-lowering and antihypertensive drugs following pictorial information about subclinical atherosclerosis. A randomised controlled study. JAMA Network Open 2021;4(8):e2121683. Länk till publikation

10. Schulz P, Lindahl B, Hartung U, Näslund U, Norberg M, Nordin S. The Right Pick: Does a Self-assessment Measurement Tool Correctly Identify Health Care Consumers with Inadequate Health Literacy? Patient Educ Couns. 2021 Jul 29:S0738-3991(21)00505-X. Länk till publikation

11. Kovrov O*, Landfors F*, Saar-Kovrov V, Naslund U, Olivecrona G. Lipoprotein size is a main determinant for the rate of hydrolysis by exogenous LPL in human plasma. J Lipid Res 2022;63:100144 Länk till publikation
* shared first authorship                                                          

12. Holmberg H, Sjölander M, Glader E-L, Näslund U, Carlberg B, Norberg M, Själander A. Time to initiation of lipid-lowering drugs for subclinical atherosclerosis: sub-study of VIPVIZA randomized controlled trial, with single-arm cross-over. European Heart Journal Open 2022; 00: 1-6. Länk till publikation

13. Sommar JN, Norberg M, Gronlund C, Segersson D, Naslund U, Forsberg B. Long-term exposure to particulate air pollution and presence and progression of carotid artery plaques - A northern Sweden VIPVIZA cohort study. Environmental research 2022:113061. Länk till publikation

14. Nyman E, Gronlund C, Vanoli D, Liv P, Norberg M, Bengtsson A, Wennberg P, Wester P, Naslund U, VIPVIZA trial group. Reduced progression of carotid intima media thickness by personalised pictorial presentation of subclinical atherosclerosis in VIPVIZA - a randomised controlled trial. Clin Physiol Funct Imaging 2023. Länk till publikation

 

Avhandlingar inom VIPVIZA

2017 | Davide Vanoli | Länk till avhandling
Titel: Vaskulärt ultraljud för bedömningen av halspulsåderförkalkning

2021 | Anna Bengtsson | Länk till avhandling
Titel: Visualisering av subklinisk ateroskleros : en metod för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom

2021 | Emma Nyman | Länk till avhandling
Titel: Mätning av tidig ateroskleros genom ultraljud; metodologiska och kliniska studier

VIPVIZA Startsida

Blir man mer motiverad till förebyggande åtgärder om man får veta att man har åderförkalkning i halskärlen?

Så här genomförs VIPVIZA-studien

Här får du veta mer om hur studien går till.

Om VIPVIZA

Läs mer om syftet och idén kring forskningsprojektet.

Senast uppdaterad: 2023-03-10