Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vad är nytt med VIPVIZA?

Varför fungerar inte preventionen?

En viktig orsak till att prevention (det förebyggande arbetet) inte fungerar, är att det kan vara svårt att förstå vad risk betyder eftersom detta är abstrakt och statistiskt beräknat och dessutom kan man tycka att risken inte är viktig eftersom det farliga som risken handlar om, inte beräknas inträffa förrän efter många år.

Många personer om känner sig friska och starka men har hög risk för hjärtkärlsjukdom kan tänka att det inte kommer att drabba dem. För en del kan det faktum att riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom är så vanliga också göra att de tänker att det nog inte är så allvarligt, med följden att man inte tar råd om levnadsvanor och läkemedelsbehandling på allvar.

Från sjukvårdens sida kan det ligga nära till hands att alltid sätta aktuella sjukdomsfall främst, även när risken för senare allvarlig sjukdom är påtaglig.

För att ytterligare komplicera saken är det så att majoriteten av alla hjärtinfarkter och stroke inträffar hos personer som själva inte har hög risk, därför att den gruppen med låg eller måttlig risk är så stor, att trots att en mindre procentuell andel i den gruppen verkligen insjuknar eller dör av hjärtinfarkt eller stroke, så är de tillsammans fler till antalet än antalet som drabbas i den betydligt mindre gruppen som har hög eller mycket hög risk.

Av det skälet är det nödvändigt att även de som bara har låg/måttlig risk vidtar förebyggande åtgärder.

 

Idén bakom VIPVIZA

VIPVIZA följer devisen ”En bild säger mer än tusen ord” och vänder därmed upp och ner på nuvarande strategi för att förebygga hjärtinfarkt och stroke.

I stället för att enbart informeras om sina riskfaktorer, såsom höga blodtryck och blodfetter och rökning, som orsakar åderförkalkning och därför ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom, får deltagarna i studien konkret information med bilder och grafik om graden av åderförkalkning i de egna halskärlen.

Tanken är att man därigenom bättre ska förstå att man faktiskt riskerar att drabbas av hjärtkärlsjukdom och att man blir mer motiverad till förebyggande åtgärder. Detta förväntas leda till att risken minskar och på lång sikt bättre hälsa och färre insjuknanden och dödsfall. Detta förväntas vidare fungera lika bra i alla sociala grupper.

 

 

VIPVIZA Startsida

Blir man mer motiverad till förebyggande åtgärder om man får veta att man har åderförkalkning i halskärlen?

Så här genomförs VIPVIZA-studien

Här får du veta mer om hur studien går till.

Resultat inom VIPVIZA

Läs om vad VIPVIZA-studien har kommit fram till så här långt.