"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Välkommen till VIPVIZA-studien

Bild: Margareta Norberg

Blir man mer motiverad till förebyggande åtgärder om man får veta att man har åderförkalkning i halskärlen, och därför en konkret risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, jämfört med att enbart få abstrakt information om sina riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom?

Tobias Eriksson, Annika Johansson
VIPVIZA 10 ÅR – Så ska visualisering av blodkärl och motiverande samtal förändra våra levnadsvanor

Påverkar deltagarnas nyvunna insikter om skicket på de egna blodkärlen deras levnadsvanor och kärlhälsa?

VIPVIZA - Västerbotten Intervention Programme Visualization of Atherosclerosis

Projektet VIPVIZA utvärderar potentialen hos bildbaserad information om tyst åderförkalkning att öka förståelsen av risken och motivationen att genomföra förebyggande åtgärder.

Hjärtinfarkt och stroke orsakar mycket lidande och är fortfarande vanligaste dödsorsaken hos både män och kvinnor.

Dessa hjärtkärlsjukdomar beror oftast på åderförkalkning, som har samband med så kallade riskfaktorer - främst ohälsosamma levnadsvanor, högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes och ärftlighet för hjärtkärlsjukdom.

Inom sjukvården bedömer man en persons risk för att få hjärtkärlsjukdom genom att se på mönstret och nivåerna av riskfaktorer, och med detta som grund ges rekommendationer om mer hälsofrämjande levnadsvanor, och när så anses nödvändigt rekommenderas även läkemedelsbehandling.

Dessa åtgärder är inte bara enkla och billiga, de är bevisat effektiva och kan bromsa utvecklingen av åderförkalkning och till och med åstadkomma att graden av åderförkalkning kan minska. På så sätt kan risken för hjärtkärlsjukdom minska och i bästa fall undvikas.

Trots att det således inte är brist på effektiva metoder, fungerar den förebyggande vården dåligt, dels på grund av att sjukvården inte följer riktlinjer om att ge råd och stöd till ändrade levnadsvanor och ge förebyggande läkemedelsbehandling, och dels därför att individerna inte genomför dessa åtgärder.

 

VIPVIZA

Förkortningen VIPVIZA betyder: VIsualiZation of asymptomatic Atherosclerotic disease for optimum cardiovascular prevention. A Randomized controlled trial nested in Västerbotten Intervention Programme. VIP, det vill säga Västerbottens hälsoundersökningar, placerades först i förkortningen för att understryka var studien genomförs.

 

Så här genomförs VIPVIZA-studien

Här får du veta mer om hur studien går till.

Om VIPVIZA

Läs mer om syftet och idén kring forskningsprojektet.

Resultat inom VIPVIZA

Läs om vad VIPVIZA-studien har kommit fram till så här långt.

Senast uppdaterad: 2024-02-08