"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Optimering av strategier för bedömning och behandling av muskeldysfunktion vid KOL

Forskningsprojekt Den kliniska och prognostiska relevansen av muskeldysfunktion, dvs. nedsatt styrka och uthållighet i skelettmuskulaturen vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) motiverar fortsatt forskning kring att finna kliniskt relevanta metoder för undersökning samt effektiva och genomförbara träningsmetoder.

En ofta försummad aspekt av KOL är att sjukdomen är starkt förknippat med nedsättningar även utanför lungorna (exempelvis muskelpåverkan) som har en betydande inverkan på såväl livskvalitet som överlevnad för den enskilda personen med KOL. Exempelvis är muskeldysfunktion vanligt vid KOL och, oberoende av patientens lungfunktion, relaterat till minskad livskvalitet, större hälso- och sjukvårdsanvändning, minskad fysisk förmåga samt en ökad dödlighet. Dock, trots sin kliniska samt prognostiska relevans saknas idag strategier för bedömning och optimal behandling av muskeldysfunktion vid KOL.

Projektansvarig

Andre Nyberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 39

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2021-01-01

Finansiering

 • Riksförbundet HjärtLung : 2019-2020, Andre Nyberg
 • Strategiska forskningsområdet vård – SFO-V: 2018-2020, Andre Nyberg
 • Hjärtlungfonden: 2018-2020, Andre Nyberg
 • Harald Jeanssons Stiftelse samt Harald och Greta Jeanssons Stiftelse: 2017-2020, Andre Nyberg
 • Vetenskapsrådet: 2016-2020, Andre Nyberg
 • Insamlingsstiftelsen: 2017-2019, Andre Nyberg
 • Erika och Rudolf Gustavssons fond: 2017-2019, Andre Nyberg
 • Hjärtlungfonden: 2017-2019, Andre Nyberg
 • Riksförbundet HjärtLung , 2017-2018, Andre Nyberg

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
 • Projektmedlemmar
  Erik Frykholm
  Postdoktor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 93 88
  Sarah Marklund
  Postdoktor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 98 35
  Thomas Sandström
  Professor, överläkare
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-785 25 16
  Per Stål
  Professor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 76 04
  Ann Sörlin
  Universitetslektor, övrig/annan befattning
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 92 38

  Externa projektmedlemmar

  • Francois Maltais, Professor. Centre de recherche, Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, QC, Canada.
  • Didier Saey, PhD. Centre de recherche, Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, QC, Canada.
  • Peter Klijn, PhD. Department of Pulmonology, Pulmonary Rehabilitation, Centre Merem, Hilversum, The Netherlands. Department of Pulmonology, Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands
  • Hieronymus W. H. van Hees, PhD. Department of Pulmonary Diseases, Radboud UMC, Nijmegen, The Netherlands.
  • Chris Burtin, PhD. Hasselt University, Biomedical Research Institute (BIOMED), Belgium
  • Sarah Géphine, PhD-Student. Centre de recherche, Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, QC, Canada.

Projektbeskrivning

Målsättning och arbetsplan

Den kliniska och prognostiska relevansen av muskelfunktion vid KOL motiverar fortsatt forskning kring att finna kliniskt relevanta metoder för undersökning samt effektiva och genomförbara träningsmetoder. Innan detta kan bli verklighet inom klinisk praxis måste viktiga kunskapsluckor fortfarande fyllas.

Detta avser vi att åstadkomma genom att 1) fastställa test-retest reliabilitet, genomförbarhet samt minsta kliniskt relevanta skillnad mätning av uthållighet i lårmuskulaturen hos patienter med KOL, 2) undersöka sambandet mellan maximal styrka och uthållighet i lårmuskulaturen, funktionella förmåga samt daglig fysisk aktivitet, 3) utveckla prediktiva ekvationer för att ta fram normalvärden för muskelfunktion, samt 4) validera dessa normalvärden bland personer med KOL.

 

I projektet kommer vi även att randomisera personer med KOL till 8 veckor av styrketräning utförd utefter nuvarande rekommendationer eller till ett innovativt styrketräningsupplägg som samskapats tillsammans med kliniska experter inom KOL och som består av individ-anpassad, icke-linjär, periodiserad styrketräning vilka kommer jämföras avseende 5) muskelfunktion, 6) funktionell förmåga, livskvalitet, andfåddhet och antal ”responders” (personer som får märkbar effekt av träningen), 7) genomförbarhet samt 8) intramuskulära adaptationer (metabola och strukturella förändringar inom muskulaturen). Vi kommer även att 9) undersöka kopplingen mellan andfåddhet, funktionella förmåga, muskelfunktion, och strukturella och metaboliska egenskaper av skelettmuskulaturen.

 

Betydelse

Resultaten av vårt projekt kommer kunna leda till bättre diagnostisering och adekvat behandling i hälso- och sjukvården, vilket är av betydelse för livskvalitet och prognos för den individuella patienten. Exempelvis kommer projektet ge ökad kunskap kring hur styrketräning kan individanpassas vid KOL - vilket har potential att öka antalet individer som får effekt från utförd träning – samt ökad förståelse för hur strukturella förändringar i muskulaturen är kopplad till effekter av träning.

 

Senast uppdaterad: 2023-02-02