Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon
Personalbild Ann Sörlin

Ann Sörlin

Jag är lektor på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och sedan 2014 dess prefekt.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi Roll: Prefekt
Plats

Jag är fysioterapeut och lärare. Jag disputerade 2011 på en avhandling om jämställdhet och hälsa. Efter ett par år som fakultetens studierektor för forskarutbildning som fick jag 2014 uppdraget som prefekt. Under tiden som doktorand undervisade jag på engelska i folkhälsa på masterprogrammet i Folkhälsovetenskap. På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering där jag har mitt lektorat undervisar jag främst på programmet i fysioterapi. Jag handeler studenter på alla nivåer och har handlett en doktorand till disputation. Min forskning bedrivs främst inom neurorehabilitering och fysisk aktivitet.

2020
PLoS ONE, PLOS 2020, Vol. 15, (1)
Bergman, Frida; Edin, Kerstin; Renklint, Rebecka; et al.
2020
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 14
Bergman, Frida; Matsson-Frost, Tove; Jonasson, Lars S.; et al.
2020
Disability and Rehabilitation
Moshi, Haleluya; Sundelin, Gunnevi; Sahlén, Klas-Göran; et al.
2019
Trials, BioMed Central 2019, Vol. 20, (1)
Frykholm, Erik; Klijn, Peter; Saey, Didier; et al.
2019
Journal of Rehabilitation clinical communications, Vol. 2
Magaard, Gustaf; Stålnacke, Britt-Marie; Sörlin, Ann; et al.
2018
The Lancet Public Health, The Lancet Publishing Group 2018, Vol. 3, (11)
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Stomby, Andreas; et al.
2018
Medicine & Science in Sports & Exercise, Lippincott Williams & Wilkins 2018, Vol. 50, (5) : 47-47
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Wennberg, Patrik; et al.
2018
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2018, Vol. 10, (5) : 138-153
Moshi, Haleluya; Sundelin, Gunnevi; Sahlén, Klas-Göran; et al.
2017
Global Health Action, Vol. 10, (1)
Moshi, Haleluya; Sundelin, Gunnevi; Sahlen, Klas-Göran; et al.
2015
BMC Public Health, BioMed Central 2015, Vol. 15
Bergman, Frida; Boraxbekk, Carl-Johan; Wennberg, Patrik; et al.
2012
BMC Public Health, BioMed Central 2012, Vol. 12, (1) : 795-
Sörlin, Ann; Öhman, Ann; Ng, Nawi; et al.
2011
Umeå University medical dissertations, 1420
Sörlin, Ann
2011
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2011, Vol. 10, (Art.nr. 37)
Sörlin, Ann; Lindholm, Lars; Ng, Nawi; et al.
2011
Gender in Management, Bingley: Emerald 2011, Vol. 26, (4) : 275-288
Sörlin, Ann; Öhman, Ann; Blomstedt, Yulia; et al.
2011
BMC Public Health, BioMed Central 2011, Vol. 11 : 548-
Sörlin, Ann; Öhman, Ann; Lindholm, Lars

Jag undervisar framför allt i folkhälsa på Fysioterapeutprogrammet men handleder ochså studenter på alla nivåer.