Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Ann Sörlin

Ann Sörlin

Jag är lektor på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och sedan 2014 dess prefekt.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi Roll: Prefekt
Plats

Jag är docent i fysioterapi och lektor. Jag disputerade 2011 på en avhandling om jämställdhet och hälsa. Efter ett par år som fakultetens studierektor för forskarutbildning som fick jag 2014 uppdraget som prefekt. Under tiden som doktorand undervisade jag på engelska i folkhälsa på masterprogrammet i Folkhälsovetenskap. På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering där jag har mitt lektorat undervisar jag främst på programmet i fysioterapi. Jag handleder studenter på alla nivåer och har handlett en doktorand till disputation och har ytterligare 4 på gång. En som huvudhandledare och tre som bi-handledare. Min forskning bedrivs främst inom neurorehabilitering och fysisk aktivitet.

Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 53, (3)
Andersson, Jenni; Stålnacke, Britt-Marie; Sörlin, Ann; et al.
Journal of Medical Internet Research, Toronto: JMIR Publications 2021, Vol. 23, (4)
Marklund, Sarah; Tistad, Malin; Lundell, Sara; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2021, Vol. 14, (1)
Mkoba, Egfrid Michael; Sundelin, Gunnevi; Sahlen, Klas-Göran; et al.
African Health Sciences, African Health Sciences 2021, Vol. 21, (2) : 788-794
Moshi, Haleluya I.; Sundelin, Gunnevi G.; Sahlen, Klas-Göran G.; et al.
PLOS ONE, PLOS 2020, Vol. 15, (1)
Bergman, Frida; Edin, Kerstin; Renklint, Rebecka; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 14
Bergman, Frida; Matsson-Frost, Tove; Jonasson, Lars S.; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Marklund, Sarah; Tistad, Malin; Lundell, Sara; et al.
Disability and Rehabilitation
Moshi, Haleluya; Sundelin, Gunnevi; Sahlén, Klas-Göran; et al.
Trials, BioMed Central 2019, Vol. 20, (1)
Frykholm, Erik; Klijn, Peter; Saey, Didier; et al.
Journal of Rehabilitation clinical communications, Vol. 2
Magaard, Gustaf; Stålnacke, Britt-Marie; Sörlin, Ann; et al.
The Lancet Public Health, The Lancet Publishing Group 2018, Vol. 3, (11)
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Stomby, Andreas; et al.
Medicine & Science in Sports & Exercise, Lippincott Williams & Wilkins 2018, Vol. 50, (5) : 47-47
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Wennberg, Patrik; et al.
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2018, Vol. 10, (5) : 138-153
Moshi, Haleluya; Sundelin, Gunnevi; Sahlén, Klas-Göran; et al.
Global Health Action, Vol. 10, (1)
Moshi, Haleluya; Sundelin, Gunnevi; Sahlen, Klas-Göran; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2015, Vol. 15
Bergman, Frida; Boraxbekk, Carl-Johan; Wennberg, Patrik; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2012, Vol. 12, (1) : 795-
Sörlin, Ann; Öhman, Ann; Ng, Nawi; et al.
Umeå University medical dissertations, 1420
Sörlin, Ann
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2011, Vol. 10, (Art.nr. 37)
Sörlin, Ann; Lindholm, Lars; Ng, Nawi; et al.
Gender in Management, Bingley: Emerald 2011, Vol. 26, (4) : 275-288
Sörlin, Ann; Öhman, Ann; Blomstedt, Yulia; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2011, Vol. 11 : 548-
Sörlin, Ann; Öhman, Ann; Lindholm, Lars

Jag undervisar framför allt i folkhälsa på Fysioterapeutprogrammet men handleder också studenter på alla nivåer.