"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Sujith Nair

Organiseringen av platserna för interaktion och nyföretagande

Forskningsprojekt Forskningsprojekt fokuserar på att utveckla förståelse om platsers betydelse för interaktion när en mångfald av individer möts och påverka varandra att skapa nya företag

Stödsystem som inkubatorer och co-working spaces har som mål att stödja nyföretagande. Dessa är mötesplatser för individer med olika bakgrund och erfarenhet utformade för att skapa företag. Nuvarande stödsystem missar ofta att sörja för mångfald och långsiktiga överlevnaden av startups. Projektet kommer bidra till att förklara funktionerna hos mötesplatser som underlättar skapandet av nya företag. Ge organisatörer teoretiskt grundade och empiriskt testade designförslag för utformning stödsystem och underlag för att skapa entreprenöriell tillväxt som är inkluderade och social hållbara.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Finansiering

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Företagsekonomi

Projektbeskrivning

Det finns en ökad användning av stödsystem som inkubatorer, acceleratorer, startup program, och co-working spaces som underlätta uppkomsten av nya företag. De är de rum och mötesplatser där individer med olika kunskap, bakgrund och erfarenhet, både samverkar och påverkar varandra i processen när nya företag formas och utvecklas. Men trots betydande offentliga investeringar, finns det belägg för att den nuvarande organiseringen av stödsystem inte är effektiv när det gäller att tillgodose mångfald, rekrytera startups, och den långsiktiga överlevnaden av startsups. Möjliga anledningar till avvikelserna kan knytas till att stödsystemen huvudsakligen är organiserade på basis av best practice och tradition och mindre på nuvarande forskning inom entreprenörskap. Baserat på nuvarande utveckling inom entreprenörskapsforskning och organisatoriska rum, är mål att förstå, förklara och påverka organiseringen av stödsystem för nyföretagande. Baserat på fallstudier och experimentella studier kommer vår forskning att bidra på tre viktiga sätt. För det första när det gäller forskning om entreprenörskap att förklara funktionerna i interaktionsutrymmen som underlättar skapandet av nya företag. För det andra, för organisatörer av stödsystem genom att tillhandahålla teoretiskt grundade och empiriskt testade designförslag. För det tredje, ge beslutsfattare underlag för att skapa entreprenöriell tillväxt som är inkluderade och där igenom kan uppnå ekonomisk och social hållbarhet.

 

Senast uppdaterad: 2022-01-13