"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Orsaker och åtgärder till dioxinproblemen i Östersjön

Forskningsprojekt Forskningsprogrammet BalticPOP fokuserar på dioxinproblematiken i Östersjön. Forskarna kommer att undersöka vilka orsaker som ligger bakom de höga koncentrationerna av dioxin i Östersjöfisk och vilka de huvudsakliga utsläppskällorna är.

Dioxinförorening av Östersjön är fortfarande ett problem. Ny forskning tyder på att miljögifterna framför allt sprids via luften. Dioxinhalterna i Östersjöns organismer har varit konstanta sedan mitten på 1980-talet, och halterna i Östersjöfisk överskrider kraftigt de fiskhalter som finns i angränsande hav. Projektet syftar därför till att ta reda på orsakerna till varför dioxinhalterna i Östersjöfisk inte sjunker, identifiera de viktigaste källorna för dioxiner i Östersjöluft, och studera effekterna av olika åtgärder som kan vidtas för att minska dioxinhalterna i Östersjöfisk.

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-12-01 2011-11-30

Finansiering

Finansår , 2010, 2011

huvudman: Karin Wiberg, Umu, finansiär: Swedish EPA, y2010: 3500, y2011: 2500,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap

Projektbeskrivning

BalticPOP är ett tvåårigt forskningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket. I programmet ingår forskare från åtta universitet i Sverige, Finland och Ryssland. Kemiska institutionen vid Umeå universitet ansvarar för programmet.

Arbetet är organiserat i tre forskningsområden:
1) Fiskexponering: Varför är dioxinhalterna i fet fisk från Östersjön så höga?
2) Inventering av atmosfäriska utsläppskällor för dioxiner och andra långlivade organiska föroreningar
3) Syntes
Senast uppdaterad: 2019-10-01