"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Övervakning och förvaltning av fjällsjöar i ett föränderligt klimat

Forskningsprojekt

Det är en brist av vetenskapligt baserade strategier för övervakning och skötsel av arktiska sjöar där effekter av klimatförändringar förväntas bli kraftiga. Syftet med studien är att förbättra kunskapen och övervakningen av klimatpåverkan på arktiska sjöar.

Projektansvarig

Jan Karlsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 02

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2019-12-31

Finansiering

FORMAS

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Projektbeskrivning

Det är en brist av vetenskapligt baserade strategier för övervakning och skötsel av arktiska sjöar där effekter av klimatförändringar förväntas bli kraftiga. Syftet med studien är att förbättra kunskapen och övervakningen av klimatpåverkan på arktiska sjöar. Specifika mål inkluderar att kvantifiera tröskelvärden för regimskiften i fiskproduktion och resursutnyttjande inducerade av klimatförändringar, och att utveckla redskap och riktlinjer för användning i miljöövervakning. Genom experimentella och jämförande studier längs klimatgradienter testar vi prediktioner om snabba förändringar i fiskproduktion och resursutnyttjande med klimatförändringar, och genom att utveckla nya analytiska och statistiska verktyg testar vi prediktioner om att förändringar i sjöars funktion vid klimatförändringar kan snabbt detekteras med automatiserade och kostnadseffektiva metoder lämpliga för användning i miljöövervakning. Från resultaten kommer vi, tillsammans med personal som arbetar med miljöövervakning på myndigheterna, att utveckla metoder och riktlinjer för miljöövervakning av arktiska sjöar. Resultaten från projektet kommer vara av stor betydelse för samhället eftersom det kommer bidra med kunskap och redskap för hållbar förvaltning av en unik och attraktiv naturresurs som är känslig för miljöstörningar.

Senast uppdaterad: 2024-03-07