Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Personalbild Pär Byström

Pär Byström

Jag studerar storleksberoende interaktioner inom och mellan fiskarter samt effekter av klimatförändringar och fiske på populationsdynamik och ekologiska processer.

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H4, Linneus väg 6, Umeå, A4.42.15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning fokuserar på storlekberoende predations- och konkurrensinteraktioner inom och mellan fiskarter och hur dessa tillsammans med abiotiska faktorer påverkar fiskpopulationers och fiskesamhällens storleksstrukturer, tätheter, produktion och dynamik. Mer specifikt fokuserar på hur fiskpopulationer, fisksamhällen och ekosystem påverkas av klimatförändringar och fiske. Forskningen om klimatförändring integrerar studier av abiotiska faktorer och dess påverkan på biotiska processer med fokus på att identifiera mekanismer och tröskelvärden av klimatförändringseffekter på fiskproduktion och ekosystemproduktivitet. Viktiga aspekter i denna forskning är hur temperatur, ljusklimat och koncentrationer av terrestert organiskt kol påverkar produktivitet och resursanvändning i födovävar, från alger och bakterier i basen av födoväven, via intermediära konsumenter som zooplankton och makroinvertebrater och till toppkonsumenter som fisk.

Forskningen om effekter av fiske fokuserar på hur olika typer av fiskeuttag, storleksberoende interaktioner mellan fiskar och variationen i produktivitet mellan olika resurser och habitat påverkar fiskpopulationers tätheter och storleksstruktur. I en annan del av denna forskning studeras också möjligheterna att utnyttja skattade koncentrationer av artspecifikt fisk-DNA i vatten som ett mått på tätheter av fisk. Målsättningen med denna forskning är att identifiera hållbara uttag och föreslå långsiktiga monitoringmetoder och förvaltningsstrategier av framförallt fjällfiskbestånd.

Det system som forskningen bedrivs i är Bottenviken och Bottenhavet och boreala-arktiska sjöar och vattendrag. Forskning bedrivs framförallt genom jämförande fältstudier längs olika abotiska och biotiska gradienter och i experimentella studier på olika skalor från akvarier, till dammar och helsjöexperiment.  De fiskarter som främst studeras är småspigg, storspigg, abborre, öring och röding.

Forskningsområde
Limnisk ekologi

Forskningsprojekt
Uppskattning av fiskförekomst i sjöar med hjälp av molekylära metoder baserade på miljö-DNA (eDNA)

Klimatinducerade regimskiften i nordliga sjöekosystem

Övervakning och förvaltning av fjällsjöar i ett föränderligt klimat

2019
Environmental Evidence, BioMed Central 2019, Vol. 8, (1)
Macura, Biljana; Byström, Pär; Airoldi, Laura; et al.
2019
ICES Journal of Marine Science, Oxford University Press 2019, Vol. 76, (6) : 1653-1665
Olsson, Jens; Jakubaviciute, Egle; Kaljuste, Olavi; et al.
2019
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 25 : 504-521
Vasconcelos, Francisco Rivera; Diehl, Sebastian; Rodríguez, Patricia; et al.
2018
Hydrobiologia, Vol. 805, (1) : 131-146
Degerman, Rickard; Lefébure, Robert; Byström, Pär; et al.
2018
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2018, Vol. 8
Hamdan, Mohammed; Byström, Pär; Hotchkiss, Erin R.; et al.
2018
Science of the Total Environment, Elsevier 2018, Vol. 615 : 608-614
Lagesson, Annelie; Brodin, Tomas; Fahlman, Johan; et al.
2018
Limnology and Oceanography, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 63, (5) : 2171-2178
Seekell, David A.; Byström, Pär; Karlsson, Jan
2018
Ecosystems (New York. Print), Springer 2018, Vol. 21, (6) : 1255-1268
Vasconcelos, Rivera Francisco; Diehl, Sebastian; Rodríguez, Patricia; et al.
2017
Oecologia, Vol. 183, (2) : 587-595
Hedström, Per; Bystedt, David; Karlsson, Jan; et al.
2016
Ambio, Vol. 45, (6) : 635-648
Ask, Jenny; Rowe, Owen; Brugel, Sonia; et al.
2016
Ecology and Evolution, Vol. 6, (14) : 4753-4760
Calboli, Federico C. F.; Byström, Pär; Merila, Juha
2016
Science of the Total Environment, Elsevier 2016, Vol. 568 : 208-215
Lagesson, Annelie; Fahlman, Johan; Brodin, Tomas; et al.
2016
Environmental Evidence, BMC 2016, Vol. 5, (1) : 1-8
Macura, Biljana; Lonnstedt, Oona M.; Byström, Pär; et al.
2016
Freshwater Biology, Vol. 61, (4) : 472-485
Norlin, Linnea; Byström, Pär; Karlsson, Jan; et al.
2016
Aquatic Sciences, Vol. 78, (4) : 717-725
Rodriguez, Patricia; Byström, Pär; Geibrink, Erik; et al.
2016
Regional Studies in Marine Science, Vol. 3 : 8-17
Rowe, Owen F.; Guleikova, Liudmyla; Brugel, Sonia; et al.
2016
Ecology, Vol. 97, (10) : 2580-2592
Vasconcelos, Francisco Rivera; Diehl, Sebastian; Rodriguez, Patricia; et al.
2015
Ambio, Vol. 44, (Suppl 3) : S462-S471
Byström, Pär; Bergström, Ulf; Hjälten, Alexander; et al.
2015
Freshwater Biology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 60, (1) : 78-88
Jonsson, Micael; Hedström, Per; Stenroth, Karolina; et al.
2015
Ecology, Ecological Society of America 2015, Vol. 96, (11) : 2870-2876
Karlsson, Jan; Bergström, Ann-Kristin; Byström, Pär; et al.
2014
Limnology and Oceanography, Vol. 59, (5) : 1800-1803
Karlsson, Jan; Berggren, M.; Ask, Jenny; et al.
2014
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, Elsevier 2014, Vol. 451 : 82-90
Lefébure, Robert; Larsson, S.; Byström, Pär
2013
PLoS ONE, Vol. 8, (7) : e70404-
Byström, Pär; Ask, Per; Andersson, Jens; et al.
2013
BIOLOGY AND MANAGEMENT OF COREGONID FISHES - 2011 : 189-201
Larsson, Stefan; Byström, Pär; Berglund, Johnny; et al.
2013
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2013, Vol. 19, (5) : 1358-1372
Lefebure, Robert; Degerman, Rickard; Andersson, Agneta; et al.
2012
Freshwater Biology, Vol. 57, (4) : 847-857
Byström, Pär; Huss, Magnus; Persson, Lennart
2012
Limnology and Oceanography, Vol. 57, (4) : 1042-1048
Karlsson, Jan; Berggren, Martin; Ask, Jenny; et al.
2011
Journal of Fish Biology, Vol. 79, (7) : 1815-1827
Lefébure, Robert; Larsson, S; Byström, Pär
2011
Fundamental and Applied Limnology, Stuttgart: E. Schweizerbart 2011, Vol. 178, (4) : 315-324
Åhlén, Emma; Byström, Pär; Korsman, Tom; et al.
2010
Oikos, John Wiley & Sons, Inc. 2010, Vol. 119, (2) : 384-392
Huss, Magnus; Byström, Pär; Persson, Lennart
2010
Oikos, Vol. 119 : 1796-1804
Huss, Magnus; Byström, Pär; Persson, Lennart
2010
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Vol. 67, (2) : 401-416
van Kooten, Tobias; Andersson, Jens; Byström, Pär; et al.
2009
Ecology, Washington, DC, USA: Ecological Society of America 2009, Vol. 90, (7) : 1923-1932
Ask, Jenny; Karlsson, Jan; Persson, Lennart; et al.
2009
Limnology and Oceanography, American Society of Limnology and Oceanography, Inc. 2009, Vol. 54, (6) : 2034-2040
Ask, Jenny; Karlsson, Jan; Persson, Lennart; et al.
2009
Nature, Vol. 460 : 506-509
Karlsson, Jan; Byström, Pär; Ask, Jenny; et al.
2008
Oecologia, Berlin / Heidelberg: Springer 2008, Vol. 158, (2) : 249-257
Huss, Magnus; Byström, Pär; Persson, Lennart
2008
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, EBSCO Host 2008, Vol. 65, (10) : 2149-2156
Huss, Magnus; Byström, Pär; Strand, Åsa; et al.
2007
American Naturalist, Vol. 169 : 820-829
Andersson, Jens; Byström, Pär; Claessen, D; et al.
2007
Freshwater Biology, John Wiley & Sons, Inc 2007, Vol. 52, (7) : 1271–1280-
Byström, Pär; Karlsson, Jan; Nilsson, Per; et al.
2007
Oecologia, Berlin / Heidelberg: Springer 2007, Vol. 153, (1) : 57-67
Huss, Magnus; Persson, Lennart; Byström, Pär
2007
Journal of Animal Ecology, Vol. 76, (1) : 94-104
Persson, Lennart; de Roos, André M; Byström, Pär
2006
J Anim Ecol, Vol. 75, (2) : 434-44
Byström, Pär
2006
Oikos, Vol. 115 : 43-52
Byström, Pär; Andersson, J; Kiessling, A; et al.
2005
Limnol. Oceanogr., Vol. 50 : 538-543
Karlsson, J; Byström, P
2004
Oikos, Vol. 104 : 109-121
Byström, P; Andersson, J; Persson, L; et al.
2004
Oikos, Vol. 106 : 263-274
Persson, L; Byström, P; Wahlström, E; et al.
2004
Ecological Monographs, Vol. 74 : 135-157
Persson, L; Claessen, D; De Roos,, A M; et al.