"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Party Government in Europe Database

Forskningsprojekt Party Government in Europe Database (PAGED) är ett infrastrukturprojekt som syftar till att uppdatera och expandera befintliga databaser vid Umeå universitet kring den representativa demokratins centrala aktörer inom EU:s medlemsländer: väljare, politiska partier, parlament och regeringar.

Detta infrastrukturprojekt bygger vidare på tre stora internationella och komparativa projekt om Europeisk parlamentarisk demokrati och berör centrala inslag i dagens representativa demokrati gällande frågor som delegation, ansvarsutkrävande, kampen om regeringsmakten (regeringsbildning) och regeringsavgångar (inklusive nyval).

Projektansvarig

Johan Hellström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 91

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2019-12-31

Finansiering

Riksbankens Jubileumsfond

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet är ingen enkel uppdatering utan innebär att viktiga inslag i den representativa demokratin för första gången kartläggs i en systematisk och komparativ Europastudie. Befintliga databaser inkluderar information om partier, regeringar, partisystem och politiska institutioner för 29 Europeiska länder för perioden 1945-2010 (www.erdda.org). De data som dessa projekt samlade in kommer att uppdateras, delvis göras om (för att t.ex. tillfredsställande kunna studera regeringsavgångar och nyval), och byggas ut. Detta kommer att möjliggöra nya komparativa studier av representativ demokrati, dess utmaningar och möjliga reformer. Uppdateringen och utbyggnaden av dessa dataset kommer att göras av projektdeltagarna, samt med hjälp av "landexperter", dvs. kollegor runt om i Europa.

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond (dnr: IN150306:1)

Senast uppdaterad: 2018-12-06