Hoppa direkt till innehållet
printicon

Peer-review som stöd i nätstudenters uppsatsprocesser

Forskningsprojekt En genomgång av de fem senaste årens statistik avseende genomströmning i Pedagogiska institutionens uppsatsmoment visar att betydligt färre nätstudenter examineras under momentets period, jämfört med campusstudenter på programutbildningar.

Orsaken till detta utfall, som inte kan relateras till skilda förutsättningar avseende förberedande vetenskaplig skolning och organisation samt tilldelad handledningsresurs under uppsatsmomenten, utgör den utmanande utgångspunkt som detta projekt avser att ta sig an.

Projektöversikt

Projektperiod

2018-01-15 2020-01-19

Finansiering

Umeå universitet, PUNKTUM

Forskningsämne

Pedagogik

Projektbeskrivning

En genomgång av de fem senaste årens statistik avseende genomströmning i Pedagogiska institutionens uppsatsmoment visar att betydligt färre nätstudenter examineras under momentets period, jämfört med campusstudenter på programutbildningar. Detta är ett problem först och främst för de icke examinerade studenterna då de riskerar att hamna i utdragna uppsatsprocesser. Det är också ett problem som påverkar handledares arbetssituation samt institutionen som helhet avseende dess ekonomi och verksamhet. Orsaken till detta utfall, som inte kan relateras till skilda förutsättningar avseende förberedande vetenskaplig skolning och organisation samt tilldelad handledningsresurs under uppsatsmomenten, utgör den utmanande utgångspunkt som detta projekt avser att ta sig an.