"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Prediktering och övervakning av klimateffekter på produktivitet i arktiska sjöar

Forskningsprojekt Projektet syftar till att utveckla kunskap och övervakning av klimatpåverkan på arktiska sjöars produktivitet.

Projektansvarig

Jan Karlsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 02

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Externa finansiärer

Formas, Carl Tryggers Stiftelse, Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Projektbeskrivning

Arktiska regioner är föremål för kraftig uppvärmning, med förväntade stora effekter på de många sjöekosystemen och de tjänster de tillhandahåller. Ny forskning betonar att arktiska sjöars respons på klimatförändringar skiljer sig från förväntningarna baserade på konventionell kunskap. Därför saknar avnämare adekvata verktyg för hållbar förvaltning av arktiska sjöar.

Detta projekt syftar till att utveckla förståelsen, förutsägbarheten och övervakningen av klimatpåverkan på arktiska sjöars produktivitet. Specifika mål inkluderar att a) bedöma direkt (på sjöar) och indirekt (via förändringar på land) klimatpåverkan på viktiga abiotiska och biotiska processer i sjöar, och hur dessa effekter varierar mellan olika landskap och sjötyper, b) utveckla modeller för att förutsäga sjöars produktivitet i olika arktiska landskap och klimatförhållanden, c) identifiera förhållanden där sjöekosystem riskerar att uppleva stora skiften i produktivitet med klimatförändringar, och d) generera övervakningsmetoder och riktlinjer för förvaltning av arktiska sjöar i ett föränderligt klimat.

Projektet inkluderar fältstudier och processbaserad modellering av svenska fjällsjöar, samt tester av fältmetoder och utveckling av riktlinjer i samarbete med länsstyrelser som ansvarar för övervakning och förvaltning av arktiska sjöar i Norra Sverige.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-02-20