"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Problemformulering och problemlösning i årskurs fem och sex

Forskningsprojekt Detta är ett uppföljande project till "Elevers kommunikationsutveckling i ett matematikklassrum i årskurs fyra" i denna databas. Projektet avser att undersöka hur elever formulerar och löser matematiska problem.

Trots byte av lärare har denna longitudinella studie, där elevgrupper formulerar matematiska problem samt löser problem i små grupper, kunnat fortsätta. Detta vardagliga klassrumsarbete med problemformulering och problemlösning i grupp har ett analytisk fokus som även inrymmer klassrumssamtal, pedagogik och elevernas identitetsskapande.

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-08-25 2012-06-15

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Trots byte av lärare har denna longitudinella studie, där elevgrupper formulerar matematiska problem samt löser problem i små grupper, kunnat fortsätta. Detta vardagliga klassrumsarbete med problemformulering och problemlösning i grupp har ett analytisk fokus som även inrymmer klassrumssamtal, pedagogik och elevernas identitetsskapande.

Läs mer om projektet i den engelska versionen.
Senast uppdaterad: 2018-06-20