"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Prospektiv livskvalitetsstudie hos män som behandlats för prostatacancer (PCSS)

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att studera behandlingsrelaterade biverkningars påverkan på livskvaliteten hos män som behandlats för prostatacancer. De två vanligaste likvärdiga behandlingsformerna är operation och strålbehandling. Även en kombination av dessa, operation med efterföljande strålbehandling är relativt vanlig. Det finns dock risk för biverkningar med alla behandlingsformer. Vilken behandling som ger minst biverkningar med påverkan på det dagliga livet är en mycket viktig fråga.

Projektet handlar om att försöka få en bättre förståelse för männens upplevelse av att leva med prostatacancer i det dagliga livet under en väldigt lång tid. För att kunna göra detta vill vi jämföra män som är behandlade för prostatacancer med olika behandlingsformer som t.ex. operation och strålbehandling. Vi vill även kunna jämföra om teknikutvecklingar ger männen mindre besvär och en förbättrad livskvalitet i relation till konventionell behandling. Målet med detta projekt är att skapa metoder för att kunna ge män som får diagnosen prostatacancer en optimal information om risker för olika typer och grader av biverkningar för att bättre klara av det dagliga livet även många år efter behandlingen. Vi vill också kunna följa den teknikutveckling som pågår och redovisa dess såväl positiva som negativa effekter som männen upplever. Dessutom vill vi utveckla instrument och metoder för att få information om männens eventuella avsaknad av information om sjukdomen och dess behandling. Vi tror att detta ökar kvalitén på vården och att alla får samma goda vård i framtiden. En av förutsättningarna för en bra upplevelse av vården är att informationen om eventuella biverkningar och påverkan på livskvaliteten är så bra som möjligt.

Projektledare

Per Fransson
Professor med förenad klinisk anställning, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 53

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 1991-01-01

Finansiering

Cancerfonden, Cancerforskningsfonden i Norrland, lokala ALF

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad, Institutionen för strålningsvetenskaper

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2019-12-06